Home > Články > Výcvik > seriál Kůň na lonži

seriál Kůň na lonži

Kůň na lonži – Malý bonus nakonec

Obr. 1: Před prací je třeba koně uvolnit v kroku a nechat ho rozhlídnout se.

  Seriál o lonžování se blíží ke svému konci a než se s vámi rozloučí, rozhodla jsem se zařadit do posledního dílu takový krátký obrázkový průřez lonžováním čtyř rozdílných koní plemene ČT, ježděných „anglicky“. Žádný z těchto koní nevyniká na vysokých stupních některých z jezdeckých disciplín, přesto se s nimi ...

Číst více »

Kůň na lonži 23 – Výcviková škála při lonžování: Shromáždění

Obr. 1: Začínající shromáždění. Kůň aktivně ohýbá kolenní a hlezenní kloub zadních nohou (červená čára) a opisuje jimi výrazný oblouk. Pánev má lehce podsazenou, kloub mezi posledním bederním obratlem a křížovou kostí je docela ohnutý (modrá čára), vnitřní zadní noha, podepírající trup společně s vnější přední nohou došlapuje poměrně blízko za kolmici vedenou od kyčelního hrbolu (zelená čára) a kopyto je skoro kolmo pod kyčelním kloubem. Nepruží však v hlezně a koleni (pravou zadní nohu má napnutou). Kůň vepředu „zvednutý“ (žlutá čára), aktivně zvedá přední nohy. Je třeba posílit jeho záď, aby byla schopná nést více hmotnosti, čemuž se kůň nyní vyhýbá právě oním napínáním podepírající zadní nohy.

Začněme opakováním: Máme koně, který se na lonži dokáže pěkně uvolnit a pravidelně šlape ve všech třech základních chodech. Když mu dáme do huby udidlo a vyvážeme ho, umí si najít měkké přilnutí a udrží ho. Dokonce dokáže s pomocí tohoto přilnutí zaktivovat svoji záď a zadní nohy natolik, že ...

Číst více »

Kůň na lonži: Výcviková škála při lonžování – Narovnání

Obr. 1: Kůň narovnaný na menším kruhu. Pravá a levá kopyta došlapují přibližně do stejné stopy, kůň je ohnutý dovnitř.

  Po zvládnutí základů – tedy jít pravidelně a uvolnit se – se kůň naučil vyrobit v zádi a zadních nohách energii, která ho bude dobře sunout dopředu. Naučil se dělat dlouhé energické kroky, pečlivě zvedá a ohýbá zadní nohy a používá i hřbet k tomu, aby se nadlehčil celý ...

Číst více »

Kůň na lonži: Výcviková škála při lonžování – Kmih

Obr. 1: Volný klus. Kůň kluše uvolněně, nenuceně, ale „bez šťávy“.

  Podle výcvikové škály je kmih na čtvrtém místě v pořadí a společně s přilnutím, o němž jsme si říkali minule, představuje takzvanou fázi rozvoje posuvné síly. Jinými slovy – kůň se učí využívat sílu své zádě k tomu, aby se energicky odrazil vpřed prostřednictvím silných a prostorných kroků. Je ...

Číst více »

Kůň na lonži: Výcviková škála při lonžování – přilnutí

Obr. 6: Uvolněný kůň v pravidelném, aktivním klusu na přilnutí.

  Kůň se pravidelně a uvolněně se pohybuje na kruhu kolem člověka, naučil se používat aktivně své tělo, našel rovnováhu a ustáli si svůj rytmus ve vyklenutém držení těla („long and low“), jeho svaly pracují nenuceně, koordinovaně, pravidelně pumpují krev, takže nemají nedostatek živin a kyslíku, ani se v nich ...

Číst více »

Kůň na lonži – Výcviková škála při lonžování Takt a uvolnění

Obr. 1: Každodenní manipulace s koněm, čištění, vybírání z kopyt mají být pro koně chvíle pohody a možností uvolnit se.

Někdo lonžuje koně pouze proto, že ho chce připravit na obsednutí a na první kroky pod sedlem, nebo chce napravit jeho předchozí špatné zkušenosti či upravit nevhodné exteriér. Ale jsou lidé, kteří považují lonžování za právoplatnou součást jezdeckého výcviku. A protože se jezdecký výcvik, má-li být kvalitní, řídí určitými pravidly ...

Číst více »

Kůň na lonži: „Gumový chambon“ polemika aneb Proč jsem zásadně proti

Obr. 1.

  Dnešní díl seriálu bude trochu „mimo pořadí“. Popudem k jeho napsání byl článek ve Fauně 8/2006 (viz iFauna)s názvem Gumový chambon, s nímž plně nesouhlasím. Už první věta mě posadila hluboko do židle: „Jednou z věcí, kterou učíte koně v průběhu základního výcviku pod sedlem, je správné přilnutí a ...

Číst více »

Kůň na lonži 17 – První kroky na dvojité lonži

Obr. 1, 2: Pokud je kůň naučen chodit na dvojité lonži po jízdárně, lze s ním vyjít i do terénu. Takové procházky jsou pro koně velkým zpestřením práce, podporují rozvoj jeho samostatnosti, odvahy a zdravé sebedůvěry i důvěry v člověka, který ho zezadu řídí. Zpočátku je dobré mít s sebou ještě jednoho člověka, který půjde vedle koně a v případě nouze ho zachytí u hlavy. Lze tak procházet okolo „strašidel“, lidí, psů, aut, dělat slalomy mezi stromy, chodit kopečky či po různorodém terénu.

  Dříve, než si na koně poprvé sedne jezdec, lze ho naučit ještě jednu dovednost, která koni i člověku ukáže další obzory a na níž lze v budoucnu budovat další práci, ať už pod sedlem nebo ze země. Je to práce na dvojité lonži. Záměrně nepíšu lonžování, protože pod tímto ...

Číst více »

Kůň na lonži 16 – První kavalety

Obr. 1: Parkurové bariéry stabilizované v nízkých stojáncích.

  Práce přes kavalety – což jsou vyvýšené klády neboli bariéry – patří k velmi užitečným cvikům, vhodným pro koně nejrůznějšího věku, stupně výcviku, jezdeckého zaměření či exteriéru. Tříbí totiž u nich nejen odvahu, samostatnost, schopnost odhadovat situaci, vzdálenost či výšku, ale také posiluje jejich svaly, zlepšuje koordinaci pohybu, podporuje ...

Číst více »

Kůň na lonži 15 – Chambon nebo gogue?

Obr. 1: Gogue. Světle modré: řemen, jehož délku lze upravovat. Zelené: dvě nepružná lanka (pravé a levé) opatřená na obou koncích karabinkami. Žluté: nátylník s kroužky.

  Na začátek dnešní kapitoly si znovu připomeňme, v jakém stádiu výcviku se náš kůň nachází a o co usilujeme: učíme koně pohybovat se „dolů a dopředu“, tedy s vytaženým krkem a hlavou, což je prvotní cesta k energickému a kmihuplnému pohybu s aktivním používáním břicha a klenutím hřbetu. Kůň ...

Číst více »

Kůň na lonži 14 – Diskuse o chambonu

Obr. 1: Na začátku lonžování ještě není tento mladý kůň zcela uvolněný a zdá se, že v klusu poněkud spěchá.

O chambonu a práci s ním koluje celá řada omylů a nesprávných názorů. Mnohé z nich bohužel vrhají tuto metodu do špatného světla a mohou být skutečnou příčinou nejen nezdaru ve výcviku, ale dokonce i zkažení mladého koně. Pokusím se ty nejčastější omyly vyvrátit a objasnit. 1. Koně lonžováním na ...

Číst více »

Kůň na lonži 13 – Chambon

Obr. 1: Mladý kůň na začátku práce se chambonem. Zatím nekluše s ideálně vyklenutým krkem dopředu a dolů a s vyklenutým hřbetem, ale jde pěkně energicky od zádě a v dobré rovnováze.

O této „kontroverzní“ pomocné otěži už bylo hodně napsání v knize Lonžování. Ve zkratce tedy zopakuji působení chambonu: je to nepružný řemen vedený od obřišníku mezi předníma nohama koně, ukončený kroužkem, kterým prochází nepružné lanko a vidlicovitě se rozbíhá doprava a doleva skrze kroužky speciálního nátylníku, dále podél lícnic uzdečky, ...

Číst více »

Kůň na lonži 12 – Správný pohyb na lonži

Obr. 1: Klisna po hříběti. Povolené břišní svaly, nedostatečná fyzická kondice jí nedovolí uvolněně natáhnout krk a snížit hlavu. Přestože to kdysi uměla, je třeba s ní začít pracovat „od začátku“.

  Nyní už víme, proč po jezdeckém koni chtít vyklenutý hřbet, víme také, jak se kůň má pohybovat. Dnes se podíváme na jednu z možností, jak to koně naučit. Abychom v naší práci měli trochu systém, udělejme si základní plán: naučíme koně dávat na povel hlavu dolů v zastavení (= ...

Číst více »

Kůň na lonži 11 – Silné břicho, zdravý hřbet

  Pevný hřbet je předpokladem toho, aby kůň ve zdraví a ke své spokojenosti mohl nosit v sedle člověka. Mnozí vědí, že „je třeba posilovat hřbet“, málokdo však ví, jak silný hřbet vypadá a ještě méně lidí ví, jak toho dosáhnout. Jedni radí kopečky, druzí drezurní práci, jedni doporučují zahozenou ...

Číst více »

Kůň na lonži 10 – Lonžování v rámci systematického výcviku koně

  V dnešním díle seriálu bych se chtěla ve stručnosti zmínit o včlenění této metody do plánovaného a systematického výcviku jezdeckého koně.Člověk využívá koně v převážné většině z jednoho důvodu: usnadnění pohybu. Koně se nešlechtí a netrénují na lepší dojivost, delší srst či libovější maso, šlechtí se na rychlejší běh, ...

Číst více »

Kůň na lonži 9 – Lonžovací kruh: nutnost nebo zbytečnost?

Obr. 1: Na neohraničené ploše může kůň táhnout za lonž; může ho například vystrašit motorka (a) nebo je natolik nezkušený a nevyvážený, že má problém se udržet na pravidelném kruhu (b). Pokud je to situace výjimečná, vcelku se nic neděje, v případě b by to však ze zdravotního a výcvikového hlediska chtělo přinejmenším ohraničení lonžovacího kruhu.

Pominu-li situace, kdy se kůň doslova odmítá pohybovat okolo lonžujícího, příčinou čehož je především nedostatečná či nesprávná výchova a příprava koně na lonžování, pak se asi nejčastěji setkávám s následujícím problémem při lonžování: Kůň táhne ven z kruhu (obr.1). Následky? Hlava vyvrácená dovnitř, udidlo protahující se hubou, záď vytočená ven, ...

Číst více »

Kůň na lonži 8 – Lonžování: pro a proti

Obr. 1: Při práci na ruce si člověk udržuje s koněm úzký kontakt.

Až dosud jsme koně na lonžování pouze připravovali. Víceméně stojíme před dveřmi, které stačí otevřít a vstoupit dovnitř. Jenže tu vyvstává nejedna otázka: Proč vlastně chceme dovnitř vstoupit? Co za těmi dveřmi můžeme očekávat? Co by se stalo, kdybychom do nich nevstupovali? Dobře. Zastavme se tedy na chvíli, „přerušme“ výcvik ...

Číst více »

Kůň na lonži 7 – Komunikace člověka s koněm během lonžování

Obr. 1: Klidné lonžování. Kůň si sám udržuje tempo, směr a vzdálenost od lonžujícího. Samozřejmě u koně na naší úrovni „lonžovací mateřské školky“ je nezbytný ohrazený lonžovací kruh.

Dnešním dílem konečně završíme jakousi „přípravnou fázi lonžování“ či jinými slovy „mateřskou školu na lonži“. Opět budeme stavět na základech, o nichž jsme si psali v minulých dílech a přidáme k dosavadním dovednostem několik dalších drobností, abychom už o celé této práci s koněm mohli s čistým svědomí mluvit jako ...

Číst více »

Kůň na lonži 6 – První kroky na lonži

Obr. 1: „Lonžovací pozice“, která umožní člověku stát na místě a přesto koně udržet v požadovaném pohybu.

  Na své cestě ke správnému a bezproblémovému lonžování jsme ušli první krůčky – a to doslova: umíme koně vodit! Nyní půjdeme dál. Abychom od vodění přešli v klidu a pohodě k lonžování, je třeba naučit koně ještě několik „mezikroků“, kterým souhrnně můžeme říkat vyslání koně na kruh okolo člověka. Dosud ...

Číst více »

Kůň na lonži 5 – Než začneme lonžovat – vodění

Obr. 1: Vedení koně z pravé strany. Vodítko je prověšené, bičík v klidové poloze, kůň sám přizpůsobuje své tempo rychlosti člověka.

  Přestože svého koně stále ještě nelonžujeme, pracujeme na tom, aby se první lonžování obešlo bez zbytečných konfliktů a krok po krůčku se k této činnosti blížíme. Nejdříve jsme po něm pouze chtěli, aby pasivně vydržel dotyk, hlazení či klepání kdekoli po těle. Pak jsme ho trochu rozhýbali, když jsme ...

Číst více »

Kůň na lonži 4 – Než začneme lonžovat – tlak

Obr. 2: Ustoupení zádí na dotyk. Nejdříve se při nácviku ustoupení zádí vyvíjí tlak na zadní část zádě a postupně se přechází dopředu až k místu, kde bude působit holeň jezdce.

  Minule jsem si řekli, že koně je třeba na lonžování řádně připravit, abychom se vyhnuli zbytečným konfliktům a rozčarování. Uvedli jsme si, že základní dovednosti, které má zvládnout každý kůň, jsou tři:   nechat si sáhnout nejdříve rukou, později i bičem kamkoli na tělo, podvolit se či ustoupit na ...

Číst více »

Kůň na lonži 3 – Než začneme lonžovat – dotyky

Mnoho lidí si myslí, že lonžování spočívá v honění koně po kruhu na dlouhém provaze, nejlépe v ohraničené kruhové ohradě. Že kůň bude nějak běhat… Však, nejsou vám následující dotazy z internetové diskuse nějak povědomé? Schválně, uměli byste odhadnout, kde se stala chyba? Nedávno jsme koupili … … zkusila jsem ...

Číst více »

Kůň na lonži 2 – Aby kůň měl chuť pracovat

  Minule jsem se zmínila o tom, že základem správné výchovy a výcviku koně je zajištění jeho základních životních potřeb. Možná se budete divit, že přestože koně zase tolik zvláštní péče nepotřebují, není mnoho lidí, kteří jsou schopni nebo ochotni jim poskytnout aspoň to nezbytné minimum:   pobyt venku, pohyb, ...

Číst více »

Kůň na lonži 1 – Úvod

Budu vycházet z toho, že můj seriál má být přínosem především pro lidi, kteří toho o lonžování zase tolik nevědí, kteří stále tápou mezi touhou zvládnout a správně provozovat tuto výcvikovou metodu a strachem, že by mohli něco pokazit. Měl by ukázat zarytým odpůrcům lonžování, že tento způsob práce nepatří ...

Číst více »