Home > Články > Zdraví

Zdraví

Nemoci koní – Schvácení kopyt aneb Připravte se na ZZVJ

Obr. 6: Úprava schváceného kopyta bosým trimem, který usiluje v první řadě o dosažení rovnoběžnosti chodidlové plochy kopytní kosti se zemí.

Jak mnozí z Vás prozradili v KLUBOVNĚ, chystáte se na zkoušky základního výcviku jezdce a to ať už ty speciální pro vytrvalost nebo klasické. V obou případech se v otázkách objevuje okruh „Nemoci koní.“ Během května vám proto naservírujeme několik článků k teorii ZZVJ. Dnes začneme s Dominikou Švehlovou o ...

Číst více »

Veterinární příručka 22 – Trochu prevence – Boj proti parazitům

Vývojový cyklus strongylidů. 1 – infekční larvy v kapce rosy na stéblech trav jsou pozřené pasoucím se koněm; 2 – s potravou se dostanou do střev, kde provádějí vývoj přes několik larválních stádií, u velkých strongylidů dokonce migrují tělem do tepen, pobřišnice či jater; 3 – dospělí strongylidi žijí ve střevech a kladou zde vajíčka, které odcházejí trusem opět na pastvinu; 4 – v hromádce trusu se z vajíček vylíhnou larvičky, které aktivně putují do okolí, přichytí se na stébla trav a tak se vyvíjejí v infekční larvu (1), čímž se uzavírá vývojový cyklus.

  Na závěr seriálu bych se ráda aspoň trochu zmínila o tom, že některým nemocem lze předcházet. Preventivní opatření by měla být nedílnou součástí běžné péče o koně, ať už ve velké komerční stáji či hřebčíně, nebo v malé soukromé stájičce či u koníků žijících na zahradě. V tomto článku ...

Číst více »

Veterinární příručka – vakcinace koní

Ilustrační fotografie: archiv autorky

Vakcinace se nazývá také aktivní imunizace. Znamená to, že se do těla koně vpraví oslabený patogen („živá vakcína“), usmrcený patogen („inaktivovaná, neživá vakcína“) či různě upravený patogen nebo jeho část (u koňských vakcín zatím hudba budoucnosti), který v těle vyvolá odezvu imunitního systému. Ten začne mobilizovat své síly proti tomuto ...

Číst více »

Veterinární příručka 22 – Trochu prevence

Obr. 1: Ani rozsáhlá pastvina nezajistí koním všechno potřebné pro zdraví.

Blížíme se k závěru seriálu. Ráda bych se aspoň trochu zmínila o tom, že některým nemocem lze předcházet. Preventivní opatření by měla být nedílnou součástí běžné péče o koně, ať už ve velké komerční stáji či hřebčíně, nebo v malé soukromé stájičce či u koníků žijících na zahradě. Ať už ...

Číst více »

Veterinární příručka 21: Koňská lékárna první pomoci

Obr. 1: Příklad některých obvazových materiálů, které jsou dostačující pro laickou první pomoc a lze je snadno a levně sehnat: 1 - na pruhy nastříhaný 1 cm silný molitan stočený do roličky; 2 - různé typy pevných elastických obinadel, které lze po sejmutí vyprat v pračce a znovu použít; 3 - jednorázové elastické obinadlo Peha-crep, které je vhodné spíš už pro odborné ošetření končetiny koně; 4 - široká „leukoplast“

V každé stáji, ať už se jedná o malou stáj pro jednoho koně nebo o velké jezdecké středisko, by měla být zařízená lékárna první pomoci, určená nejen pro lidi, ale i pro koně. Koně mají svá specifika, na která se při zařizování lidské lékárny neberou ohledy. Jedním z těchto specifik ...

Číst více »

Veterinární příručka 20 – Zhoršená pohyblivost koně, ulehnutí, úraz

Obr. 1: Bolest předních kopyt se projeví topornou, neochotnou chůzí a přenášením váhy na patky.

Kůň se nechce hýbat nebo najednou bez zjevné příčiny lehne a nechce či nemůže vstát. Popřípadě jste coby jezdec či majitel přímým svědkem úrazu koně. Jak zareagovat? Co dělat? Čeho se vyvarovat? 1. Ztuhnutí, nepohyblivost, ulehnutíNěkdy se může stát, že kůň bez viditelného poranění či změny na těle má problém ...

Číst více »

Veterinární příručka 19 – ošetření poraněného koně

Příklad některých obvazových materiálů, které jsou dostačující pro laickou první pomoc a lze je snadno a levně sehnat: 1 - na pruhy nastříhaný 1 cm silný molitan stočený do roličky; 2 - různé typy pevných elastických obinadel, které lze po sejmutí vyprat v pračce a znovu použít; 3 - jednorázové elastické obinadlo Peha-crep, které je vhodné spíš už pro odborné ošetření končetiny koně; 4 - široká „leukoplast“

To, zda může být rána sešitá a její hojení bude usnadněno, by měl rozhodnout veterinář, a to co nejdříve po vzniku poranění. Majitel či ošetřovatel koně však musí pro sešití rány připravit vhodné podmínky: veterináře musí zavolat co nejdříve po vzniku poranění ránu musí vyčistit od větších nečistot ránu by ...

Číst více »

Veterinární příručka 18 – Rány u koní

Obr. 3: Zanedbaná hluboká rána na hlezně, která se nehojí velmi dlouho a zanechává „díry“ do nohy a zbytnělou okolní tkáň. Samozřejmě funkce kloubu je narušená.

Žádný majitel či ošetřovatel se nevyhne poranění svého koně. K tomu může dojít během ježdění či jiné práce s koněm, ale i ve výběhu či dokonce v boxe. Každý, kdo má v péči nějakého koně (ale i jiné zvíře) by proto měl mít po ruce lékárničku vybavenou k základnímu ošetření ...

Číst více »

Veterinární příručka 17 – Nejčastější příznaky onemocnění koní: otoky

Obr. 3: Nezánětlivý otok na stehnech má těstovitý charakter a po zmáčknutí prstem chvíli udrží svůj tvar.

Už v odstavci o vyšetřování kůže jsem se zmínila o otocích. Otok (edém) je vlastně tekutina, která z nějakého důvodu vystoupila z cév a nahromadila se v pojivové tkáni. Zjednodušeně můžeme otoky rozdělit na dvě skupiny: zánětlivé a nezánětlivé.    Charakteristika zánětlivých a nezánětlivých otoků zánětlivé příčinou je zvýšená propustnost ...

Číst více »

Veterinární příručka 16: Nejčastější příznaky onemocnění koní – průjem

Obr. 1: Normální trus zdravého koně.

Po dušnosti a kolikách, jakožto příznacích různých nemocí, kterých si všimneme na trupu, můžeme přejít k dalšímu symptomu s mnoha různými příčinami: k průjmu. Už ve článcích o kolikách jsem se okrajově zmínila o zánětech střev, které patří k jedné z příčin vzniku řídké stolice. 3. Průjem Stejně jako v ...

Číst více »

Veterinární příručka 15: Nejčastější příznaky onemocnění koní – kolika

Obr. 4: Pohled na vnitřnosti dutiny břišní zprava. a – pravá dolní sloha velkého kolonu, b – hlava slepého střeva, c – tělo slepého střeva, d – hrot slepého střeva, e – malý kolon.

Přestože na hlavě koně lze jistě pozorovat i jiné příznaky, než o kterých jsem mluvila v minulých dvou článcích, určitě jsme si popsali ty nejčastější a pro laiky nejnápadnější z nich. O změnách na kůži v oblasti hlavy si řekneme v kapitole, která bude pojednávat o kůži jako celku. Nyní ...

Číst více »

Veterinární příručka 14: Nejčastější příznaky onemocnění – kašel

titul

Kašel je obrannou reakcí dýchacího traktu na mechanické, chemické či zánětlivé podráždění sliznice dýchacích cest od hltanu/hrtanu až po plíce. Kašel je vlastně děj, který zahrnuje hluboký nádech, zadržení vzduchu v plicích při uzavřené hlasivkové štěrbině (dojde k výraznému vzestupu tlaku v hrudníku) a po otevření hrtanu následuje prudký výdech ...

Číst více »

Veterinární příručka – Nemocný kůň

Zdravý kůň

Jste majitel koně či pracujete jako ošetřovatel? Jezdíte na koni nebo dokonce trénujete? Nebo jste se nedávno dostali ke koním a rádi byste se o těchto zvířatech dozvěděli co nejvíce? Pak vás mohu ujistit, že základní znalosti jejich zdravotní problematiky by měly patřit k vaší povinné vědomostní výbavě. Právě tento ...

Číst více »

Veterinární příručka 13 – Nejčastější příznaky onemocnění koní: ztížené dýchání

Obr. 1: Příznaky dyspnoe. a – prodloužený nádech nebo výdech; b – rozšiřování nozder při nádechu; c – zvýraznění mezižeberních prostor při dýchání; d – odplecení; f – „dýchání řití“; g – dýchavičná stružka; i – výrazné dýchání břichem.

Už v kapitole o vyšetření dechu koně jsem se zmínila o tom, že lze také posoudit kvalitu dýchání, tedy přítomnost či nepřítomnost ztíženého dýchání a jeho charakter. 6. Ztížené dýchání = dyspnoe Dyspnoe znamená ztížené dýchání, často se tomuto jevu říká dušnost, přestože dnes si mnozí pod pojmem dušnost představí ...

Číst více »

Veterinární příručka 12 – Nejčastější příznaky onemocnění koní: chrčení

Obr. 1: Průřez nosní dutinou koně s nosním stridorem. Vychýlení nosní přepážky (červená šipka); cysta zužující levou polovinu nosní dutiny (modrá šipka), cysta vytlačující pupen levého zubu do středu (zelená šipka), levý zubní pupen posunutý ke středu a vytočený směrem ven (žlutá šipka), normální pravý zubní pupen (fialová šipka).

V minulém článku jsme si řekli něco o tom, jaké „problémy“ lze sledovat u koně na hlavě a která onemocnění mohou znamenat. Mluvili jsme o výtoku z nosu, o nejčastějších problémech s očima, o házení hlavou neboli „head shaking“ a o tom, proč a co koně může bolet nebo mu ...

Číst více »

Veterinární příručka 11 – Nejčastější příznaky onemocnění koní: head shaking, dutina ústní

Obr. 1: Rozvěrač huby. Míru otevření lze nastavit tak, aby bylo možné prohlédnout celou dutinu ústní a ošetřit případné problémy.

Dnes se podíváme na další příznaky různých nemocí, které můžeme najít na hlavě. 3. „Head shaking“ = házení hlavou Tento příznak (nikoli nemoc) je opravdu noční můrou mnoha majitelů či jezdců, ale i veterinářů. Dalo by se o něm psát na mnoha stránkách, ale pokusím se shrnou základní údaje do ...

Číst více »

Veterinární příručka 10 – Nejčastější příznaky onemocnění koní: výtok, oči

Obr. 1: Hlenovitý výtok nosu jako známka podráždění nosní sliznice.

V minulých článcích jsme si řekli něco o základním vyšetření koně, jak a co sledovat, jaké změny může i neodborné oko na koni zpozorovat. V následujících článcích bych se ráda zaměřila už na jednotlivé příznaky onemocnění, se kterými se u koní nejčastěji setkáme. Pro lepší přehlednost začnu u hlavy a ...

Číst více »

Veterinární příručka 9 – Jak vyšetřit kulhajícího koně

Obr. 1: Bedra a návaznost zádě jsou pro posouzení možných pohybových problémů velmi důležitá. Šipka ukazuje na výrazný hrbol křížové kosti, který bývá příznakem částečného vykloubení bedro-křížového kloubu.

Vyšetření kulhajícího koně (diagnostika kulhání) náleží vždy veterináři. Pouze on má totiž k dispozici i jiné vyšetřovací metody, než pouhý vlastní zrak, a může pak podle vzájemných souvislostí jednotlivých příznaků vyvodit příčinu kulhání a léčit ji. Není to však vždy tak snadné; jistě mnozí z vás zažili případy, kdy se ...

Číst více »

Veterinární příručka 8 – Vylučování a stav hydratace

Obr. 2: Močící valach

O kvalitě i kvantitě trávení nám poměrně dost informací řekne trus koně. Na druhé straně moč nám dá informace nejen o stavu hydratace, ale i o zdraví různých orgánů v těle či o celkovém metabolismu. Vyšetření koně si proto uzavřeme několika slovy o vylučování koní a o zjištění jejich stavu ...

Číst více »

Veterinární příručka 7 – Příjem potravy a vyšetření střev

Obr. 1: Výživný stav 7-8.

Příjem potravy a vody může sám o sobě vypovědět hodně o zdravotním stavu koně. Bohužel vlastní průběh zažívání obyčejný smrtelník příliš sledovat nemůže, ale aspoň orientačně lze zjistit, zda trávicí trakt pracuje tak, jak by měl. Zdraví dutiny ústní a střev je pro celkové zdraví koně velmi důležité. Než začnete ...

Číst více »

Veterinární příručka 6 – Vyšetření oka, mízních uzlin a cév

Obr. 1: Přivřené, oteklé oko – známka onemocnění.

Od triasu, kůže a sliznic přejdeme k vyšetření některých konkrétních orgánů, které jsou u koní buď často „nemocné“ nebo jejich porucha poukazuje obecně na změnu celkového zdravotního stavu. Patří sem oči, mízní uzliny a cévy, jazyk a zuby, střeva. Jejich vyšetření by mělo patřit k rutinní prohlídce koně, ať už ...

Číst více »

Veterinární příručka 5 – Vyšetření tělesných otvorů a sliznic

Obr. 1: Hlenovitý výtok z nosu v malém množství (špinění) jako reakce na podráždění nosní sliznice.

Ve snaze o poznání svého koně jsme už vyšetřili trias a pořádně prohlédli kůži a srst na celém těle, zda nenajdeme nějaké patologické změny či příznaky onemocnění. V rámci vyšetření kůže a srsti si blíže prohlédneme takzvané tělesné otvory koně a následně koukneme i na „vnitřní kůži“ – sliznice. Vyšetření ...

Číst více »

Veterinární příručka 4 – Vyšetření kůže a srsti

Pokud jsme vyšetřili základní fyziologické ukazatel koně, čili trias, podíváme se na celé jeho tělo a jeho pokryv – kůži a srst. Posoudíme jejich stav okem i hmatem. Co sledujeme: pigmentaci, různé eflorescence (to jsou boule, pupínky, poranění, mozoly, strupy, odřeniny, puchýře apod.), tloušťku kůže, teplotu kůže na různých částech ...

Číst více »

Veterinární příručka 3 – Vyšetření tepu a tělesné teploty

Minule jsme se zmínilo o prvním parametru triasu – o vyšetření dechu. Dnes si řekneme o dalších dvou, řekla bych pro zjištění momentálního stavu koně důležitějších parametrů: tepu a tělesné teplotě. 2. Vyšetření tepu Vyšetření tepu (neboli pulsu či srdeční frekvenci) je součástí poměrně rozsáhlého vyšetření kardiovaskulárního (oběhového = srdečního ...

Číst více »

Veterinární příručka 2 – Vyšetření dechu

Pokud se vám zdá, že s vašim koněm není něco v pořádku nebo chcete například po úraze zjistit, zda na tom není celkově špatně, provedete několik jednoduchých rutinních vyšetření. Budete vlastně dělat to, co by udělal i veterinář. A začnete triasem; to je souhrnný název pro vyšetření dechu, tepu a ...

Číst více »

Březost klisen

březí klisna

Podzimní období patří nejen jízdám do přírody, ale také radostnému očekávání březích klisen. Patříte mezi ty, jimž veterinář sdělil pozitivní zprávu, že je Vaše klisna březí? Co se děje v prenatálním období v břiše matky klisny se dozvíte v tomto článku.

Číst více »

Rychlá pomoc ve stáji 2. díl – druhy nemocí a vakcinace

Kůň, stejně jako jiná zvířata i člověk občas onemocní. První, kdo by měl nemoc odhalit a případně pomoci je ve své podstatě každý, kdo se ve stáji pohybuje. Jste si stoprocentně jisti, že poznáte, kdy je koni nevolno a víte jak postupovat?  „Rýmička,“ řeknete se… Jenže obyčejná rýmička může také ...

Číst více »

Rychlá pomoc ve stáji – je kůň opravdu zdravý?

Kůň, stejně jako jiná zvířata i člověk občas onemocní. První, kdo by měl nemoc odhalit a případně pomoci je ve své podstatě každý, kdo se ve stáji pohybuje. Jste si stoprocentně jisti, že poznáte, kdy je koni nevolno a víte jak postupovat? „Rýmička,“ řeknete se… Jenže obyčejná rýmička může také ...

Číst více »

Letní vyrážka u koní

Když se konečně slunce na obloze objeví po většinu dne a jeho teplé paprsky nás pořádně prohřejí, začíná období léta a vodních radovánek. Radost z tohoto ročního období nám většinou nezkazí ani všude obtěžující štípavý hmyz. Stačí mít po ruce repelent a je vyhráno… stačí to však i koním? U ...

Číst více »

Zlozvyky koní – vzpurnost, vadný charakter a další

O zlozvyku můžeme hovořit tehdy, pokud se chování koně stále opakuje a přitom je po stránce ošetřování a krmení vše v pořádku. Mezi další nejčastější zlozvyky kromě klkání a tkalcování patří vzpurnost, plachost a špatný charakter.

Číst více »