Home > Články > Zdraví > Zdraví-nemoci-ošetřování > Chlupové víry u koní

Chlupové víry u koní

Snaha lidí porozumět chlupovým virům na těle koně je tu již od nepaměti. Už arabové a Berbeři rozeznávali na těle 40 různých chlupových vírů. Dvanáct z nich označovalo všechny vlastnosti. Šest z nich znamenali dobré vlastnosti a šest z nich špatné. Víry v srsti jsou vlastně ekvivalentem čar na dlani lidské ruky.

 Žádný kůň nemá stejný vzorec chlupů a je ojedinělý pro každého koně. Už Schoupé  usoudil, že víry jsou individuální znak a navrhl jejich použití při identifikaci koní. A Duerste navíc zjistil, že obyčejné a nejčastější pohyby koně se zobrazují ve formách chlupových vírů a jejich rozmístění na celém těle,  z toho také můžeme usoudit pohyb koně. Víme, že chlupové víry opravdu vznikají různosměrným tahem podkožních svalů a jejich tlakem na určitých místech. Co se týče souvislosti mezi víry a vlastnostmi koně, neměli bychom opomenout tvar hlavy, uší, očí atd. Ale co však znamenají?

Obecně můžeme víry rozdělit podle tvaru na následující typy:

Jednoduchý
– sbíhavý, rozbíhavý
Brkový
– – připomíná pero začínající jednoduchým vírem
Křivolaký
– je vlastně brkový vír, který není přímočarý
Nejasný
– pokud bodový střed víru není jasně patrný
Spirálovitý
– pokud se chlupy točí spirálovitě
Podle tvaru a uložení vírů můžeme odhadnout vady koně, povahu i zdraví.

Víry se vyskytují buď samostatně nebo párovitě.

Víry na hlavě

1. Jeden vír mezi očima nebo nad spojnicí mezi očima

Tento typ víru má Obrazekvětšina koní. Ukazuje na koně s normální a nekomplikovanou povahou. Někdy je vír více na levé nebo na pravé straně. Když si stoupnete před koně a z vašeho pohledu je vír posunutý vlevo, pak s tímto jedincem můžete mít menší problémy, ale stále je velmi důvěřivý. Je-li vír posunutý vpravo, jedná se často o koně, kteří mají chuti do práce méně než koně s vírem ve středu nebo vlevo. Obecně ovšem tento typ víru – tedy jeden ve středu nebo mírně na straně – nám řekne o charakteru koně méně než komplikovanější vzorce vírů.

2. Jeden vír několik centimetrů pod spojnicí mezi očima

Přes 80 % koní s tímto vírem je nezvykle inteligentních a mívají spoustu nápadů. Rádi se baví – i na účet svého majitele. Není pro ně problém otevřít kohoutek na vodu, vrata od stáje, aby pustili sebe a své druhy na svobodu, poradí si se složitými uzly, najdou cestu z výběhu ven. Tito koně jsou zpravidla nadměrně inteligentní a zajímavé osobnosti.

3. Jeden vír mezi očima nebo pod očima

Tento zvláštní vír mívají koně přátelské povahy, kteří rádi s lidmi spolupracují. Chovají se nepřátelsky pouze v případě, že mají bolesti nebo se s nimi špatně zachází či jsou zahnáni do úzkých.

4. Dva víry vedle sebe nebo nad sebou

Tato dvojčata mohou být nad očima, mezi očima a pod očima a někdy jsou u sebe v určitém úhlu. Kůň s tímto vzorcem má tendenci být přehnaně emocionální a reaguje hekticky. Často se plaší bez zjevného důvodu a v situacích, kdy to neočekáváme. Když se začne chovat, jako by mu šlo o život, je lepší vzít ho zpátky a počkat, až se uklidní. Trestáním se jeho chování spíše zhorší a způsobí ještě větší odpor. Samozřejmě každé pravidlo má své výjimky, ale obecně platí, že takový kůň nepatří do rukou nezkušeného jezdce.

5. Tři víry

Výzkum ukázala, že trojité víry u klisen a valachů sice ukazovaly na mnohostranný charakter, ale žádné komplikace. Jinak tomu je u hřebců – asi 80% hřebců s tímto vzorcem vykazovalo nespolehlivé, nevyzpytatelné a často nebezpečné chování. Více vírů pohromadě není častý jev, ale většinou je to známka komplikací

Krk

Na krku můžeme nalézt hlavně takzvané párové víry. U těchto vírů je důležité sledovat symetrii vůči sobě, neboť asymetrické umístění znamená potíže s pravidelností mechaniky pohybu. Pokud hledáte dobrého parkurového koně, zaměřte se na horní třetinu krku. Nositel tohoto znaku bývá dobrý skokan a nemá potíže s přilnutím. Naopak stejný vír v dolní třetině krku je znamením špatného přilnutí a sebrání koně.

Šíjový vír – je tvořen dvojicí vírů vznikajících tahem na obou zevních koncích hřebenu zadní části hlavy koně. Vyskytuje se při častém kývavém pohybu hlavy.

Vír hřbetního oblouku – vzniká působením svalů splenius a trapesus a poukazuje na časté obraty hlavy. Objevuje se až při používání koní v práci pod sedlem nebo v zápřeží.

Římský meč – nachází se na hranici kápového svalu v krčních svalech částech svalu týlového a svalu splenius. Pokud je kůň na jednu ruku lépe přiježděn, vzniká římský meč tahem hrdelního oblouku na opačné straně krku.

Hrdelní vír tlakový vír na hrdelním oblouku. Spodní vír hrdelního oblouku mívá souvislost buď s uzděním nebo nošením krku ve vyvážené poloze a můžeme ho nalézt ve spodní třetině hrdelního oblouku. Pomocí tlakového víru, který vzniká silnějším napnutím zdvihače hlavy a následným ohnutím hlavy a krku můžeme odhalit například klkání. Takovýto vír má zpravidla tvar kříže… U koní nosících hlavu vysoko (tzv. hvězdáři), nebo u koní s jelením krkem zase vzniká na spodní části krku tahový vír.

ObrazekTrup
Chlupové víry na trupu koně navazují na krční víry a jsou významné pro určení chodu předních končetin.

Ramenní víry – prozrazují velikost zvednutí ramenního kloubu a délku vykročení přední nohy. Při dobré a pravidelné akci předních nohou jsou víry větší, jasné a ostře ohraničené. Naopak malé, ale normálně utvářené znaky znamenají drobný krok a klus, dlouhé a souměrné obrazce zase prozrazují prostorný krok svého nositele. Na základě velikosti, umístění a souměrnosti znaků na obou stranách prsou můžeme říci, zda je krok obou končetin stejný.

Loketní vír – existence loketního víru prozrazuje nepravidelnost pohybu, neboť jeho tvorba znamená překážku ve volném vykročení. Tato nepravidelnost však nemusí být při posuzování koně patrná.

Slabiny – víry ve slabinách jsou podkladem pro určení síly a pohybu zadních končetin i pro druh pohybu, protože silný tah v kroku i v prostorném a dlouhém cvalovém skoku zapříčiňuje stejnou výšku položení okrajového „peří“. Jeho výška, čímž myslíme vystoupení přes hrboly kyčelní kosti, poukazuje na výraznou schopnost pohybu zadní nohy a čím výše tento klas vystupuje směrem ke kříži, tím má zvíře lepší a lehčí pohyb. Chlupový vír ve slabinách by neměl být obvodově omezen, naopak, čím neznatelněji přechází do okolní srsti, tím je pohyb zadní končetiny k celkové mechanice příznivější. Důležité je, aby vír začínal již v samé slabině a dosahoval nejméně do výše kyčelního hrbolu. Jiné formy poukazují na nevhodnou stavbu, která se může týkat délkových poměrů, vytáčení kolenního kloubu při pohybu končetiny… Zajímavé je, že již v 16. stol. se pomocí vírů ve slabinách usuzovalo na mechaniku pohybu zadních končetin při výcviku koní ve vysoké škole. Další vír můžeme najít na zevní části vnějšího šikmého břišního svalu. Táhne se až k pupku a přímo souvisí s akcí zadních nohou. Vzniká při silnějším sevření kolenního a hlezenního kloubu a značí koně, kteří rádi cválají nebo koně s kohoutím krokem.

Předchozí: Jak naučit koně klidně stát při nasedání
Následující: Dětský den pod taktovkou koní
x

Mohlo by vás zajímat

Kdo míří na Prague PlayOffs? Parkurové hvězdy pojedou o 12 milionů eur

Jména jezdců, kteří nastoupí do letošního ročníku Global Champions Prague PlayOffs, byla odtajněna. Do Prahy se, stejně jako v roce 2018, chystá absolutní parkurová špička. Chybět nebudou šampioni série z předešlých let i olympijští medailisté. Do začátku druhého ročníku Global Champions Prague PlayOffs zbývá necelý týden. Jména jezdců, kteří se ...