Home > Zpravodajství > pozvánky > Folklor Slovácka s kopyty koní

Folklor Slovácka s kopyty koní

V bezprostředním období po poslední změně režimu se zdálo, že lidová kultura v krátké době zmizí. Nestalo se tak. Díky lásce a úctě lidí k lidovým tradicím se zde podařilo zachovat tradiční obyčeje bez výraznějších „novodobých“ vlivů. Pojďte se s námi podívat  na akci, která je od loňského listopadu zapsána na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Co je to za akci opředenou mnoha mýty?

Pozvánka na Jízdu králů - Kunovice

Jízda králů
festival koniJízda králů je spojena se Slováckem. Každoročně se jezdí ve Vlčnově, co dva roky v Kunovicích, ve tříletých intervalech v rámci Dolňáckých slavností v Hluku, na Kyjovsku se s ní setkáme ve Skoronicích, jednou za čtyři roky je prezentována v rámci Slováckého roku v Kyjově a na Strážnicku je pořádána  nepravidelně v Hroznové Lhotě. Podstata tohoto zvyku je zahalena rouškou domněnek a dohadů.

Pojďme se podívat jak taková „Jízda králů“ vypadá:

Město Kunovice se probouzí do nedělního květnového rána. Není to ráno ledasjaké, ve vzduchu je cítit vůně jara a  koní, kterých je dnes ve městě více než obvykle. Jezdci královské družiny ruku v ruce s početnými rodinnými příslušníky krášlí své koně na jedinečný lidový zvyk. Zdobení je pestré, propracované do nejmenších detailů, no prostě  jedinečné vycházející  z tradic kraje. Žádný kůň není stejný. Slavnostní atmosféra panuje v domě krále. Letos se králem stane Jakub Machálek. Král je oděn do kroje, který odpovídá stoleté tradici jízdy králů v Kunovicích. Kolem jízdokrálovského hemžení a rojení voní tradiční slovácký mok slivovice vypitá na zdraví  i zdar dnešní slavnosti, na zahřátí je tu svařák a přirozeně i něco k zakousnutí se tu najde. Na ulicích , v chalupách panuje čilý ruch.
Je tu dopoledne a ulicemi se nese: „Už jedú! „ Královská družina vyráží pro krála.

Odsud cesta koňských kopyt bedlivě sledovaná stovkami diváků vede k Kunovické radnici, kde starostka Mgr. I. Majičková  uděluje králi  a členům královské družiny právo jízdy králů. Jak vypadá taková královská družina? Ústřední postavou jízky králů je král, což má být podle tradice panic. Proto bývají za krále voleni chlapci ještě nedospělí. Král jede na bílém koni přestrojen v ženském šatu, s tváří zakrytou pentlemi a růží v ústech na důkaz mlčenlivosti. Po straně má pobočníky s tasenými šavlemi, jejichž úkolem je krále chránit. V čele průvodu jede praporečník, další jezdci jsou buď vyvolávači – ministři, kteří žádají rodiče o krále, anebo vyvolávači – výběrčí. Vzduchem zní vtipné vyvolávky jezdců, které je slyšet i při projíždění družiny městem. Co možná uslyšíte:

„Na krále, mamičko na krále! Máme krála chudobného, ale za to poctivého“
„Mému koníčku nohy hrajů a v tomto domě dobré vínko a slivovicu majú.“
„Na téjto střeše sedí holubů párek, a já vám děkuji za tento dárek!“
„Děkujeme za našeho krále a pojedeme zasej o kus dále!“

Pozvánka na Jízdu králů - KunoviceChcete zažít tuto jedinečnou akci? Stačí se ve dnech 18.- 20.5. 2012  vypravit do Kunovic, kde se koná Jízdy králů v Kunovicích.

Jízda králů to není jen nedělní slavnostní defilé krále s družinou. Královská sláva začíná již v pátek, kdy v obřadní síni kunovického městského úřadu přijme 18.5. slavnostně vystrojenou královskou družinu starostka města Mgr.  Ivana Majičková. Bezprostředně na tuto slavnost naváže vernisáž Vladimíra Kodrla Návraty po padesáti letech kunovického rodáka. Ve večerních hodinách se ve společenském sále Panského dvora setkají dosud žijící účastníci všech kunovických jízd králů z uplynulých ročníků a zavzpomínají na historii jízdy. Když uvážíte, že nejstarší doposud nalezená písemná zmínka o kunovické jízdě králů pochází z roku 1892, je to historie úctyhodná 120letá.
Sobota je tradičně věnována formanské jízdě. Oku diváka lahodí pestře nazdobená koňská spřežení projíždějící městem při slavnostní přehlídce.

Připravit takovou slavnost není jen tak. Samotné přípravy trvají měsíce a podílí se na ní stovka přátel této lidové tradice v režii praporečníka Mgr. Milana Staška a i starostky Mgr. Ivany Majičkové,  která je již řadu let podepsána pod tradicí a lidovou kulturou v Kunovicích. To, že si Kunovičtí své tradice váží, potvrzuje i knížka Jízda králů v Kunovicích autorů R. Habartové a S. Štěrby, přinášející svědectví o žijící lidové tradici.

Pokud Kunovickou Jízdu králů nestihnete, jste zváni a můžete se vypravit do slováckého Vlčnova, kde se Jízda králů uskuteční 25. – 27.5. 2012.

Jízda králů VlčnovJízda králů Vlčnov
PROGRAM Jízdy králů - VlčnovPROGRAM Jízdy králů – Vlčnov

Předchozí: Velká cena Litomyšle se stěhuje na kolbiště do Suché
Následující: Noční požár stáje ohrozil 25 koní, někteří jsou zraněni
x

Mohlo by vás zajímat

Rada světové památky v Kladrubech nad Labem potvrdila plnění úkolů z centrály UNESCO

Rada světové památky Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem zasedala v minulých dnech v sídle hřebčína, aby zhodnotila řešení posledních připomínek Výboru pro světové dědictví UNESCO a připravila dokumentaci pro odeslání do sídla této organizace v Paříži. „Projednali jsme mimo jiné nově vypracovaný management plán, což je vlastně ...