Home > Články > Výcvik > z praxe > Jak na rychlostky III.

Jak na rychlostky III.

Pole Bending

Nejdůležitější tyčí celé dráhy je právě ta, kolem níž máte v příštím okamžiku projet. Jakmile se jezdec dostane za ni, přestává být důležitá. Wayne Sandberg

Jen pro připomenutí: trať Pole Bendingu tvoří šest tyčí vzdálených od sebe 6,36m. Cviky, které jsou třeba ke zvládnutí této disciplíny se v některých případech shodují s těmi, které jsou popsány u Barrel Race.

Obrat kolem předku:

Je základním kamenem koně bez ohledu na jeho další specializaci, protože učí koně ustupovat od tlaku holeně. Při obratu kolem předku zůstává vnitřní přední noha na místě, zatímco záď uhýbá stranou v rozmezí 90-360°. Nejpoužívanější je obrat o 180° ke změně směru. Výuku toho prvku můžeme zahájit ze země. Postavíme se k hlavě koně a vodítko držíme v ruce. Pěstí nebo opačným koncem biče tlačíme na bok koně v místě, kam později bude působit pobídka jezdce tj. asi 15 cm z podbřišníkem, až se kůň naučí ustupovat zádí od tlaku. Pak přejdeme na cvik ze sedla. Ruce působí pouze tak, aby udržely předek koně na místě a nijak nesměřují koně do obratu.. Pohyb zádí vychází z pobídek aktivní holeně, nikoli z pobídek otěžemi. Malé úkroky směrem vpřed lze tolerovat, couvání při obratu je nežádoucí.

Poloviční překrok:

Je pro výcvik Pole Bendingového koně jednou z nejužitečnějších pomůcek, protože v sobě slučuje pohyb dopředu a pohyb stranou. Kůň, který je schopen náležitě reagovat na pobídky při polovičním překroku, pak bez nesnází dokáže udržet potřebnou vzdálenost od objížděné tyče a zároveň zachovat správné ohnutí a rovnováhu.. Vnější nohy překračují nohy vnitřní. Čím více působí otěž, tím více je omezen pohyb v před a mění se na pohyb stranou. Jakmile jezdec omezí působení otěže a působením holeně zvýší kmih, půjde kůň spíše dopředu než stranou.

Při procvičování polovičních překroků je dobrým cvikem osmička, jejíž vzdálené oblouky prochází kůň v ohnutí, zatímco na diagonálách jde v polovičním překroku. Při vjezdu na diagonálu se aktivní (vnější) ruka přesune stranou od krku tak, aby tah směřoval na plece koně. Vnitřní ruka pomáhá udržovat postavení hlavy koně. Vnější holeň tlačí koně stranou, zatímco vnitřní pomáhá udržovat patřičný stupeň ohnutí. Nácvik začíná v kroku, přes klus až po cval. Ve cvalu začínáme na velkém kruhu o průměru 20m, který postupně zmenšíme na 5m.Odsud začínáme kruh opět spirálovitě zvětšovat na původní velikost a dbáme o to, aby kůň stále cválal na správnou nohu.

Jako gymnastiku pro koně lze samozřejmě použít kterýkoliv z dalších cviků uvedených v části o Barrel Racingu.

Dráha:

Jak už bylo uvedeno, tyče jsou od sebe vzdáleny 6,36m a stejná je i vzdálenost první tyče od startovní čáry. První a poslední tyč jsou místem ostrých změn směru.

Stejně jako dráha u Barrel Race, má i tato dráha několik klíčových bodů, na jejichž zvládnutí závisí, zda a do jaké míry se soutěžní jízda přiblíží ideálu. První dva klíčové body leží právě u dvou krajních tyčí a to přibližně v místě situovaném 70-100cm od tyče nalevo a za obratem.

Čtyři vnitřní tyče vymezují dráhu vlnovky. Klíčovými body této vlnovky jsou pak místa opět vzdálená 70-100cm od tyčí, tentokrát se tato místa nacházejí hned za jednotlivými tyčemi, na průsečících pomyslných dvou vlnovek. A konečně nesmíme zapomenout na body, v nichž kůň protne při startu a při doběhu startovní/cílovou čáru. Ty by měly být od sebe vzdáleny cca 5m. Vymezíme-li si takovou ideální dráhu se všemi klíčovými body, pak při jejím průjezdu by měla hlava koně tuto dráhu stále sledovat. Kůň by se měl pohybovat od jednoho klíčového bodu ke druhému.

Obraty:

Dráha Pole Bendingu od jezdce a jeho koně vyžaduje tři ostré braty. Při nájezdu zprava jsou to dva obraty na levou ruku a jeden na pravou, při nájezdu zleva jsou to dva obraty na pravou ruku a jeden na levou. Je pochopitelné, že ideální jízda vyžaduje dokonalé zvládnutí těchto míst.

V rychlosti existují v podstatě dva způsoby jak obrat zvládnout. Tou méně výhodnou je roll-back, kdy kůň přejede zhruba o jednu délku poslední tyč, přejde do zastavení, z něhož roll-backem opět nacválá. Taková změna směru je ale dost pomalá, nehledě na to, že ní dost často dochází k poražení tyče. Jezdec s necitlivou rukou může koně při zastavení natolik vyvést z rovnováhy, že než se kůň dokáže znovu „vyhrabat“ na nohy, uplyne několik cenných vteřin, většinou pak navíc nacválá na špatnou nohu.

Oproti roll-backu se zdá být prosté objetí tyčí mnohem výhodnější. Tento typ obratu se označuje jako roll-around. Kůň si při něm zachovává kmih, podsazení i správnou cvalovou nohu, takže k projetí obratu vykoná mnohem méně pohybů, než by potřebovat při roll-backu. Dráha obratu navíc tvoří dost prostornou kapsu, takže nebezpečí poražení tyčí je minimální.

Dobrý obrat závisí na několika prvcích, jejichž správnou kombinací můžeme dosáhnout té nejvyšší rychlosti. Těmito prvky jsou:

– správný nájezd

– správné využití setrvačnosti

– přesné projetí obratu

– co nejrychlejší dosažení maximální rychlosti po výjezdu z obratu

Správný nájezd:

Je úkolem jezdce. Kůň je schopen provést obrat nejlépe v určitém bodě, jež je u každého koně odlišný. Je věcí jezdce, aby toto ideální místo pro začátek obratu u svého koně odhalil a uměl jej využít. U prvního obratu je tento ideální bod někde mezi 2-2,5m stranou od poslední tyče. V počátcích nácviku je lépe koně při nájezdu do obratu vést až za tento bod, třeba i o metr a půl, protože mu tak poskytneme větší prostor. Později bude mnohem snazší obrat zkrátit než aby si kůň vypěstoval návyk obrat „střihnout“ hned za tyčí.

Při nájezdu se doporučuje vést koně oběma rukama, protože pak jsou pobídky přesnější a citlivější. Někteří jezdci v obratu přechytí otěže do jedné ruky a mezi tyčemi se vrací k vedení obouruč. Druhý obrat, při kterém se objíždí celá tyč by měl být kůň veden oběma rukama a stejně tak při nájezdu do posledního obratu. Výjezd z posledního obratu je lépe dokončit s otěžemi v jedné ruce, druhý ruka drží hrušku, aby se jezdec přidržel v sedle a nenarušoval rovnováhu koně před vyjetím na rovnou linii.

Setrvačnost:

Je fyzikální veličina závisející na hmotnosti a rychlosti pohybujícího se tělesa. Pro nás je důležité vědět, že na koně (a na jezdce) působí právě v obratu. Právě ona udržuje koně v původním směru pohybu, zatímco se už pohybuje jiným směrem. Kromě váhy koně a rychlosti mají na vzdálenost, kterou kůň urazí díky setrvačnost vliv také atletické schopnosti koně, dovednost jezdce a povrch kolbiště. Umět správně využít výhod setrvačnosti v rychlosti vyžaduje zkušenosti a zvládnutí techniky obratu v pomalých chodech. Načasování a intenzita pomůcek se při zvyšující se rychlosti budou pochopitelně lišit.

Přesné projetí obratu:

Závisí především na schopnosti koně se podélně ohýbat do tvaru vyjížděné křivky. Těžiště koně se při průjezdu obratu posunuje do středu pomyslného kruhu tím více, čím je tento kruh menší (tedy čím je obrat ostřejší) a čím je větší rychlost. Na posun těžiště kůň reaguje tím, že se nakloní směrem ke středu kruhu a právě tento pohyb mu umožní další zmenšování kruhu/obratu. Pokud se v tomto okamžiku nakloní do obratu i jezdec je to hrubá chyba, kterou naruší rovnováhu koně. Namísto toho se pouze trup a hlava natočí ve směru zamýšlené dráhy.

Převzato z knihy Silvie Lečíkové: Barrel Racing a Pole Bending

Foto: Ika Kacířová

Předchozí: reklama a inzerce
Následující: 30.4.2011 – Drezurní závody na dostihovém závodišti Pardubice
x

Mohlo by vás zajímat

První hříbě narozené v roce 2020 v Národním hřebčíně

Prvním naším narozeným hříbětem v letošním roce je klisnička Regencia – 32. Narodila se v úterý 11. 2. 2020 v hřebčíně Slatiňany. Její matka je desetiletá klisna 519 ROCIANA a otcem je hřebec Siglavi Pakra Montilla XI. Regencia je třetím hříbětem plemenné klisny Rociany (narozeny celkem 3 klisny), v případě ...