Home > Články > Výcvik > z praxe > Jak na rychlostky IV.

Jak na rychlostky IV.

Pole Bending

Dráhu Pole Bendingu můžeme pro lepší pochopení rozdělit do čtyř úseků. Každý z nich vyžaduje jiné zaměření výcviku. Protože dokonalosti lze dosáhnout je nekonečným opakováním, pak tyto čtyři různé tréninkové postupy jsou zaměřeny proti tomu, aby si kůň kličkování mezi tyčemi úplně znechutil. To by hrozilo v případě, že kdybychom trénink omezili jen na nekonečné projíždění celé dráhy. Když zdokonalíme všechny čtyři úseky nezávisle na sobě, přičemž zachováme pestrost tréninku, nebude tak složité v určité chvíle složit jednotlivé díly dohromady a sestavit celou dráhu Pole Bendingu.

1.část

Pro ideální start musí kůň už před startovní čárou cválat na správnou nohu. Při nájezdu zprava tedy na levou nohu. Startovní čáru přejíždíme už v plné rychlosti asi 5m vpravo od tyčí. Dráha se tím prodlouží jen nepatrně a získanou výhodou je úhel nájezdu do ostrého obratu na konci. Během celého nájezdu udržujeme nejvyšší rychlost. Vnitřní holeň je těsně za podbřišníkem, vnější cca 10cm za ním.

Zhruba dva cvalové skoky před místem, kde se koleno jezdce dostane na úroveň poslední tyče (tato vzdálenost se může lišil podle rychlosti a schopností koně), se připravíme na obrat. Trup se stočí mírně dovnitř, jako bychom vnitřní rameno tlačili k vnitřní kyčli koně.Tato změna sedu připraví koně nadcházející změnu sebrání a rovnováhy, k níž dojde při obratu. Vnější noha je přiložena za podbřišníkem a udržuje záď koně na přímé linii, vnitřní noha pobízí, ruce se pohybují souběžně s plecemi koně. Při nájezdu do obratu přichází první zádrž, která pomáhá koni udržet ideální tvar dráhy.

Se započetím obratu začíná být vnitřní noha jezdce aktivnější a tlačí koně do ohnutí. Se změnou směru musí kůň vyrovnat i rovnováhu a začne posouvat své těžiště do středu obratu – nakloní se. V rychlém obratu zvládne kůň setrvačnost působící v původním směru dráhy podobně jako kůň zastavující: sníží záď, aby si uvolnil předek, který se pak může od původního směru odchýlit. V tomto okamžiku jsou nezbytné pomůcky otěží: zatímco krátké použití vnitřní otěže koni signalizuje změnu směru, přehnané působení této otěže směruje těžiště koně na jeho vnitřní plec, takže je doslova táhne ven z ideální dráhy obratu.

Následující neoddělitelnou pobídkou je natočení trupu jezdce směrem k zamýšlené dráze obratu (hlava se natočí o něco více než trup). Podobnou pobídky používají i jezdci Barrel Racingu.  Je to jako když se chceme rychlo s předstihem podívat, co nás čeká za obratem. Spolu s otáčením trupu pobízí vnitřní holeň a krátká pobídky vnitřní otěží pomáhá koni dosáhnout potřebné ohnutí.Kůň pak může obratem projet s minimálními pobídkami. Dalo by se říct, že toto je při průjezdu mezi tyčemi jedna z nejdůležitějších pomůcek.

2.část

Tu tvoří ta část dráhy, kde dvojice po projetí prvního obratu zahájí objíždění čtyř vnitřních tyčí. Protože při zpátečním slalomu se dráha zrcadlově opakuje, probereme si je nyní společně. Ostrý obrat o 180°, který je předělem těchto dvou shodných úseků, jer rozebrán ve 3.části.

Při vzdálenosti 21 stop tedy 6,36m jednotlivých tyčí od sebe, vycházejme i z předpokladu, že vzdálenost jedno středového bodu (tedy bodu ležícího přesně uprostřed mezi dvěma tyčemi) k druhému středovému bodu je rovněž 6,36m a že kůň na projetí této vzdálenosti potřebuje dva cvalové skoky. Výjimkou je samozřejmě ta část dráhy následují bezprostředně po obratu, tam kůň cvalové skoky zkracuje, aby znovu nabral plnou rychlost. Proto potřebuje v tomto místě cvalové skoky tři.

Při jízdě mezi čtyřmi vnitřními tyčemi jde především o vedení koně pomocí přenášení váhy jezdce, který tyto pobídky doplňuje minimálními pomůckami otěží. Zatímco k přenášení váhy zepředu dozadu potřebuje kůň pečlivou práci přiježďování, při přenášení váhy ze strany na stranu reaguje víceméně mechanicky a bez větších problémů. Je to dáno do značné míry i tím, že kůň je delší než širší. Dráha mezi jednotlivými obraty je tvořena vlnovkou. Pokud spojnici tyčí budeme brát jako osu této vlnovky, dostaneme jednotlivé úseky vybíhající vpravo nebo vlevo od osy. Každý tento úsek začíná a končí na ose, přesně uprostřed mezi tyčemi a projetí tohoto úseku vyžaduje dva cvalové skoky.

Při prvním cvalovém skoku se jezdec v sedle přizvedne (podobně jako při vysedání v klusu) a pánev tlačí dopředu a ven. Součastně začne otáčet trup dovnitř k tyči. Jakmile se kůň dostane na úroveň objížděné tyče, jezdec ihned přeruší onen pohyb podobný vysedání a silně pobídne koně vnitřní holení. Aby kůň udržel při těchto pobídkách rovnováhu, musí uhnout směrem od tyče. V závislosti na návaznosti a síle pobídek se tak kůň může dostat 5-10cm stranou. Trup jezdce se stále natáčí dovnitř až do okamžiku, kdy kůň odskočí do druhého cvalového skoku. K němuž se odráží v tzv. klíčovém bodě a protože v tomto bodě se mění tvar dráhy, musí kůň udělat jakýsi miniobrat- v okamžiku kdy se zvednou přední nohy do cvalového skoku, musí zadní nohy využít jako pivot, kolem nějž pootočí trup novým směrem. Tímto druhým cvalovým skokem by se měl kůň dostat do dalšího středového bodu, na začátek dalšího úseku vlnovky.

Takto popsaný pohyb vypadá poměrně snadně, ale musíme si uvědomit, že toto vše se odehrává v časovém horizontu zlomku vteřin. Je nutné vysledovat ideální začátek pro pobídku, délku i sílu působení pobídky.Musíme totiž dosáhnou toho, aby byl kůň při přecházení osy vlnovky nejen rychlý, ale především rovný. Kůň je rovný v okamžiku, kdy kmih vycházející ze zadních nohou je u obou nohou stejně silný. Kůň se nijak neohýbá a pohybuje se po přímé dráze bez jakýchkoliv odchylek. Je dokonale vyvážený a může se stejně lehce ohýbat do obou stran – a takový musí být na středovém bodu mezi jednotlivými tyčemi.

Protože se koně učí opakováním, musíme pokaždé zopakovat stejné pomůcky, až se nám podaří dosahovat stabilních výsledků.

3.část
Je to úsek, kdy kůň dokončil první část slalomu a kdy je na linii mezi posledními dvěma tyčemi, srovnaný a připravený na prudký obrat. Koně čeká letmý přeskok a hned za ním změna směru o 180°. Ke zvládnutí dráhy od středového bodu mezi posledními dvěma tyčemi zpět k tomuto bodu koně potřebují 6 cvalových skoků, zvládnete – li to s 5, je to vynikající.

S prvním cvalovým skokem přichází zádrž, aby se následující skoky zkrátily a zlepšilo se sebrání koně a jeho podsazení. Zároveň začíná silně působit vnitřní holeň a trup se natáčí po směru ideální dráhy. Vnitřní ruka s otěží se mírně přizvedne a napomáhá koni dosáhnout potřebného ohnutí. S druhým cvalovým skokem se kůň začíná naklánět směrem k objížděné tyči. Jak pokračuje obrat, jezdce se stále natáčí, jakoby se díval na další část trati a začíná pobízet oběma nohama, aby udržel koně v kmihu. Těsně před dosažením místa , kde celý obrat začal (tedy mezi dvěma posledními tyčemi), na okamžik pobídku otáčení trupu výrazně zesílí.

Kůň nejspíše doskočí z obratu o pár centimetrů před středovým bodem mezi tyčemi vzhledem k akceleraci celého bratu a také následující cvalový skok bude zřejmě kratší. Proto je lepší jej před změnou cvalové nohy nechat udělat ještě jeden skok, který jej sice dostane až metr za ideální místo pro přeskok, ale zase mu umožní nabrat rychlost.

Při tomto náročném obratu kolem koncové tyče musíme koni pomoci správnou zádrží, stejně jako přesně načasovanou pobídkou holení a přenesením těžiště. Současný a rovnoměrný tah za otěže směrem k sobě dosáhneme posunutí těžiště koně dozadu. Záď se sníží a podsadí a pohyb předních nohou je zádrží omezen. Výsledkem je větší sebrání. Právě to kůň potřebuje při každém obratu, zastavení nebo pouhém zpomalení. Nerovnoměrný tah za otěže způsobí vychýlení těžiště koně do strany , v důsledku čehož kůň ustupuje ve směru od aktivnější otěže. Vedení koně oběma rukama při Pole Bendingu je kvůli větší přesnosti pobídek.

4.část

Začíná mezi předposlední a poslední tyčí celé dráhy, pokračuje ostrým obratem a dojezdem do cílové čáry. Je to vlastně zrcadlový obraz první části – jen v opačném pořadí.

Převzato z knihy Silvie Lečíkové: Barrel Racing a Pole Bending

Foto: Hanka Maredová

Předchozí: Velikonoční odlehčení aneb Jessika vypráví…
Následující: Výherci dubnových aukcí
x

Mohlo by vás zajímat

Ondřej Zvára: V O2 areně není jednoduché udržet soustředěnost koní

Parkurový reprezentant Ondřej Zvára stejně jako v loňském roce chystá se dvěma koňmi na Global Champions Prague PlayOffs do pražské O2 areny. Kromě vlastních startů se těší i na to, že bude opět sledovat finálové parkury družstev. Ondřej Zvára patří do tzv. A-kádru české parkurové reprezentace. Během galashow světového parkuru ...