Home > Články > Výcvik > z praxe > Jak naučit koně klidně stát při nasedání

Jak naučit koně klidně stát při nasedání

Nejednomu z nás se již stalo, že při nasedání do sedla se kůň rozešel. Jak se zachováte? Rychle dosednete, dáte nohy do třmenů a pokračujete v jízdě? Nebo si dáte práci a čas, který už jste mohli trávit na vyjížďce a budete se věnovat odstranění tohoto častého nešvaru, který se koně naučili využívat díky nedůslednosti svého jezdce.

Nácvik klidného stání se nejlépe procvičuje po skončení jezdecké hodiny, kdy je kůň již mírně unaven a většinou nejeví snahu jít kupředu. Důležité přitom je, aby byl kůň stále v klidu. Pokud je rozrušen a popochází, není vhodné jej uklidňovat hlazením, které by mělo vyjadřovat pochvalu. Chválit jej přece chceme za klidné stání. Předpokládejme, že většina jezdců nasedá z levé strany koně, otěže tedy drží v levé ruce. Při popocházení koně, počkáme až se zastaví a pak jej teprve pochválíme. Koni neustupujeme, pouze v případě, že byste se ocitli v nebezpečí. K zastavení popocházejícího koně můžeme použít slovní pomůcku pro zastavení, či jemný tah otěží, které ihned uvolníme, jakmile se kůň zastaví.

Následující krok pro jezdce znamená zasunutí špičky chodidla do třmenu. Zde je důležité zasunout opravdu pouze špičku nohy, která by ze třmenu vyklouzla v případě, že by se kůň dal na útěk. Před samotným zasunutím nohy do třmenu levá ruka svírá otěže a nejlépe, když koni mírně stočíte hlavu k sobě (tedy na levou stranu), aby tak viděl, co se bude na jeho levé straně odehrávat a vy tak máte pod kontrolou jeho případný útěk. Pokud má kůň mírně stočenou hlavu, nemůže vyrazit rovně, ale musel by udělat kruh, což jezdci umožní vytáhnout nohu ze třmenu nebo koně přibrzdit. V případě, že se kůň v této fázi nasedání (se špičkou ve třmenu) pouze rozejde, vytrvejte dokud se nezastaví. Pak koně pochvalte. Nacvičujte pak pouze nasedání po problémovou fázi a jakmile ji kůň bude zvládat v klidu můžete postoupit dále.


S nohou ve třmenu je třeba se vytáhnout nahoru. Stále máme nad koněm kontrolu v podobě mírně přitažené vnitřní otěži. Dále postupujeme jako v předcházejícím kroku. Při popocházení koně se snažíme vytrvat v pozici dokud kůň nezastaví. Díky mírně ohnutému koni k vnitřní ruce by se měl koník točit dokolečka, což by jej dlouho bavit nemělo. Opět nácvik této problémové části provádíme tak dlouho, až ji kůň zvládne. Bereme však stále v potaz pohodu a klid koně, což znamená, že kdyby kůň po dlouhém nácviku nezvládl některou z fází nasedání, nebudeme na něj tlačit, vrátíme se o krok zpět, který zvládá, pochválíme a lekci ukončíme. Jedině klidný a vyrovnaný kůň se může učit novým věcem. Není nikde psáno, že by se klidné stání při nasedání muselo zvládnout za jeden den.


Další fází nasednutí na koně je přehození druhé nohy přes sedlo a dosednutí. I tato část může být pro některé koně problémová. Příčiny mohou být ve způsobu dosednutí do sedla. Když se ve třmenu, ve kterém stojíte přetáčíte, můžete jej špičkou „dloubnout“ do žeber, což je pro koně pobídka vpřed. Nebo jej při přehazování nohy můžete bouchnout přes záď, což také způsobí, že se kůň rozejde. I způsob vytažení se nahoru, jakmile dáte nohu do třmenu je důležitý. Pokud se jezdce při vysedání nepohybuje kolmo nahoru nebo spíše směrem jakoby přes koně, ale spíše se pověsí na sedlo, jako by je chtěl z koně sundat, vyvede to koně z rovnováhy, vychýlí se mu těžiště a aby to ustál je nucen přešlápnout nebo se dát do pohybu. Jemné dosednutí do sedla koně je nezbytností každého nasedání. Po dosednutí se často stává, že se kůň dá do pohybu sám bez jezdcovy pobídky. Pak je třeba koníka dostatečně zacouvat a nechat jej déle stát v klidu. Jakmile cítíte, že je kůň uvolněný, dá jezdec pobídku vpřed.


Pokud kůň nechce klidně stát pod jezdcem, je třeba mít na paměti, že pokusíme-li se koně silně zadržet pomoci otěží, bude mu to nepříjemné, kůň se neuvolní a může inklinovat k tomu, že se např. postaví na zadní. Zpočátku je úspěch, když kůň stojí několik vteřin, pak jej požádejte, aby se rozešel a to nejlépe v okamžiku, kdy se o to sám nesnaží. Častá pochvala, klid a vyrovnanost pak tuto dobu postupně prodlužuje. Záleží také na důslednosti jezdce, zda tato pravidla dodržuje při každém nasedání či občas ve spěchu je poruší. Pak si však kůň rychle zvykne, že ne vždy je třeba stát, a jsme opět na začátku.


Když kůň zůstane v klidu, sesedněte a nasedání několikrát zopakujte. Až je kůň schopen klidně stát u stáje, začněte střídat místa pro nácvik nasedání. V terénu když kůň po zastavení zůstane v klidu, pobídněte  uvolněného koně do pohybu dříve, než se sám rozejde. Toto opakujte znovu a znovu, než se kůň naučí v klidu stát po delší dobu.

Jestliže zbytečně taháte za otěže či potrestáte koně bičíkem za to, že nestojí v klidu, kůň se neuvolní a nepřimějete jej, aby zůstal na místě. Pokud se však kůň uvolní a nikdy jej nenecháte , aby se kdykoliv rozešel ze své vlastní vůle, pak jej naučíte stát v klidu i na zahozené otěži.

Předchozí: SENGO oslavil v plné síle 30. narozeniny
Následující: Chlupové víry u koní
x

Mohlo by vás zajímat

Ondřej Pospíšil: V O2 areně uvidíme jezdce, které známe jen z televize

Již podruhé se na galashow světového parkuru v O2 areně chystá Ondřej Pospíšil s hřebcem Einfachem. Díky zkušenostem z roku 2018 přizpůsobil letošní přípravy a už se nemůže dočkat skvělé atmosféry, kterou si užije jak v pozici jezdce, tak diváka. Parkurový reprezentant Ondřej Pospíšil startoval s desetiletým Einfachem při Prague ...