Home > Články > zajímavosti > Jak se stát jezdcem vytrvalosti aneb novinky v ZZVJ

Jak se stát jezdcem vytrvalosti aneb novinky v ZZVJ

Máte rádi „nekonečné“ jízdy po lesích a loukách? Rádi byste své síly poměřili při oficiálních závodech v jezdecké vytrvalosti, ale nemáte jezdeckou licenci? Nezoufejte, s novým rokem přicházejí vedle nových pravidel také zajímavé inovace ve vzdělávání České jezdecké federace. Vytrvalost je nyní zpřístupněna i pro jezdce a koně, kterých se skákání přes bariéry moc netýká. Jaké jsou podmínky splnění zkoušek základního výcviku jezdce Endurace (vytrvalosti)? Čtěte dále…

Ilustrační fotografie: Michaela Litovová

Ilustrační fotografie: Michaela Litovová

 Pro koho je ZZVJ-E?

O licenci jezdce endurance se může ucházet pouze člen ČJF. Členem se stanete pouze na základě zaslání písemné přihlášky a zaplacení členského poplatku na účet ČJF nebo osobně u svého oblastního sekretáře ČJF. Více o přihláškách do ČJF najdete na www.cjf.cz
Uchazeč musí dovršit v daném roce věk minimálně 12 let a musí prokázat složením praktické zkoušky a dalšími činnostmi v období před jejím konáním dovednost v jízdě na koni a zacházení s koněm.

Co musí jezdec umět aneb co uchazeče  čeká a nemine
Přihláška ke zkouškám základního výcviku jezdce musí být potvrzena cvičitelem nebo trenérem s platnou licencí. Tato osoba je tedy jakýmsi garantem připravenosti uchazeče k ZZVJ. Zkrátka a dobře bez trenéra či cvičitele to nezkoušejte. Spíš naopak pokud nemáte žádné vedení, investujte do ověřené osoby, která vám s přípravou pomůže a následně bude i spoluodpovědná za vaší úspěšnost na zkoušce základního výcviku jezdce.

V období před konáním samotné zkoušky základního výcviku jezdce endurance musí uchazeč prokázat schopnosti vedení koně v terénu. To znamená, že musí úspěšně absolvovat tři vytrvalostní hobby soutěže v délce do 30 km. Hobby soutěže absolvované v roce 2012 budou započítány.

Náplň zkoušky aneb na co se připravit

Náplní zkoušky základního výcviku jezdce endurance je stejně jako u klasické ZZVJ předvádění a vodění koně při klusové zkoušce. Dále zůstává drezurní zkouška s úlohou Z1 a písemné prověření znalostí. V písemném testu budou otázky vztahující se na tyto okruhy:

 • anatomie a fyziologie koně
 • napájení, krmení, ošetřování a kování
 • úrazy a nemoci koní
 • základní zdravotní ošetření koně
 • postroj koně
 • bezpečnost jezdce a základní první pomoc
 • disciplíny jezdeckého sportu
 • základní znalost pravidel vytrvalosti
 • ústroj jezdce
Otázky v testu jsou směřovány na pravidla vytrvalosti a péči o koně. Ilustrační fotografie: Lucie Hladová

Otázky v testu jsou směřovány na pravidla vytrvalosti a péči o koně. Ilustrační fotografie: Lucie Hladová

Bližší informace k testům Vám přineseme v následujících dnech, bližší otázky najdete již nyní v příloze pod článkem.

Kolik to stojí?
jak se říká, každá sranda něco stojí. Zápisné ke zkoušce (i opakované) vyjde na 500,- korun českých. Tato částka putuje do oblasti ČJF, která zkoušky pořádá. Účastník kromě uvedeného uhradí účastnický poplatek související s pokrytím nákladů na uspořádání zkoušek (technické zajištění, aj.), jehož výši stanoví pořádající oblast ve spolupráci s pověřeným pořadatelem.

 

Jak se zkoušky hodnotí?
V drezuře jsou hodnoceni uchazeči v základních chodech – krok, klus, cval, zejména provedení kruhu, jednotlivých cviků a zastavení. Základním hodnocením je sed a vliv jezdce. Každý uchazeč obdrží při závěrečném vyhodnocení protokol s poznámkami o předvedené drezurní úloze.

V teoretické zkoušce základní znalosti formou závěrečného teoretického testu – min. 30 správných odpovědí (z 35 otázek)= splnil.

Jednotlivé části zkoušky jsou hodnoceny výrokem komise – splnil/nesplnil.

Pád jezdce z koně nebo s koněm vylučuje.

Pro hodnocení drezurní části zkoušky nejsou uplatňována ustanovení pravidel jezdeckého sportu.

Na závěr zkoušek proběhne vyhodnocení uchazečů. Po ukončení zkoušek vypracuje komise „Protokol o zkouškách“ pro příslušný oblastní výbor a sekretariát ČJF. Na jeho základě bude účastníkům zkoušek, kteří splnili, vydána licence jezdce vytrvalosti s označením „jezdec – E“.

 

Co když se mi to nepovede?
Pokud se uchazeči nepodaří úspěšně absolvovat praktickou část (drezura, vodění  koně a předvádění koně při  klusové zkoušce) i teoretickou část (test) zkoušky, celou zkoušku může opakovat nejdříve za 2 měsíce. V případě, že se jedna ze dvou částí zkoušky podaří úspěšně splnit, opakuje se pouze nesplněná část a to opět nejdřív za dva měsíce. Opravnou zkoušku musí uchazeč vykonat nejpozději do 2 let. V případě, že se nevydaří ani opravná zkouška, má uchazeč možnost složit celé zkoušky až po uplynutí šesti měsíců.

Vyloučení uchazeče ze zkoušek: V mimořádném případě může komise ze závažných důvodů uchazeče ze zkoušek vyloučit (nenechat jej dokončit). Většinou se tak stává kvůli nepřiměřenému trestání koně resp. užívání nedovolených pomůcek či jeho nevyhovujícímu zdravotnímu stavu.

Co musím mít ke zkouškám?
Každý uchazeč si musí:

 • zajistit koně, se kterým bude provádět zkoušku (na jednom koni se mohou vystřídat max. 2 jezdci)
 • zajistit vlastního čtenáře úlohy
 • přinést psací potřeby
 • přinést kompletní jezdeckou výstroj a kůň bude postrojen dle skokových pravidel jezdec. sportu čl. 256 a čl. 257.

 

Jak to bude zhruba probíhat?

Časový program:
8.00 hod.    kandidáti se shromáždí a budou jim přidělena čísla 1-20 (max.20 na den)
hlavní komisař informuje kandidáty o průběhu zkoušek
9.00 hod.    předvádění a vodění koně
drezurní úloha Z1 (pořadí startujících 1-20)
14.00 hod.    testy (vypracovat odpovědi na otázky testu v čase 45 min.)
16.00 hod.    hlavní komisař provede zhodnocení všech účastníků zkoušek za jejich účasti
(Tento program je orientační. Je v pravomoci zkušební komise rozvrh upravit dle počtu účastníků, apod.)

 

Kompletní podmínky ZZVJ – E najdete v příloze pod článkem. Příště vám poradíme něco k přípravě. Máte-li otázky směřujte je přímo do diskuze pod článkem.

Zdroj:

ČR. Vzdělávání v ČJF: Podmínky pro získání jezdecké licence – vytrvalost (ZZVJ–E). In: Pravidla vzdělávání ČJF. Praha, 2013. Dostupné z: http://www.cjf.cz/dokumenty/vzdelavani/2013/Vzdelavani_vytah_pro_ZZVJ.pdf

ČJF Endurance Vytrvalost Zkoušky základního výcviku ZZVJ-E
Předchozí: Výzva majitelům a trenérům dostihových koní
Následující: Pozvánka na vzdělávací kurz cvičitel – instruktor – pro „všechny“ 2013
x

Mohlo by vás zajímat

Opatření ČJF ohledně viru Covid-19

VV ČJF přijal na svém jednání dne 10.3.2020 následující oficiální opatření v souvislosti s vládním nařízením ohledně viru Covid-19: Česká jezdecká federace v souvislosti s vládním nařízením ohledně viru Covid-19 ze dne 10.3.2020 s okamžitou platností ruší vzdělávací akce pořádané pod hlavičkou ČJF – doškolování funkcionářů a Sportovní centra mládeže ...