Home > Zpravodajství > informujeme vás > Jaroslav Müller, ředitel Dostihového spolku a.s.

Jaroslav Müller, ředitel Dostihového spolku a.s.

Od začátku měsíce září má Dostihový spolek a.s. nového ředitele. Stal se jím Jaroslav Müller – člověk, který v „koňském světě“ není úplně neznámý. Celý svůj profesní život se věnuje chovu a výcviku koní. Má zkušenosti s řízením společnosti i s pořadatelskou činností v oboru. Z Mnětic na Pardubicku teď míří na dostihové Pardubické závodiště.

Jaroslav Müller. Foto: Bohumil Křižan

Pane řediteli, co Vás vedlo k rozhodnutí přihlásit se do výběrového řízení na pozici ředitele Dostihového spolku?

Důvodů, které ovlivnily mé rozhodování, bylo několik. V první řadě to byl můj vřelý vztah k místu, které jsem se svým otcem navštěvoval již jako malý kluk. Dostihové závodiště jsem vždy vnímal jako místo, kde se v daném čase a prostoru setkávala odborná veřejnost zastoupená chovateli koní, jejich majiteli, trenéry a jezdci s velkou a zasvěcenou diváckou kulisou, která byla vždy nedílnou součástí těchto akcí. V posledních letech cítím v tomto směru jistou míru stagnace a možná i rezignace. To byl zřejmě ten pravý důvod mojí účasti ve výběrovém řízení. Nerad a málokdy používám slovo „koňák“, ale v tomto případě musím konstatovat, že i ve mně ho kus je a z tohoto titulu cítím jistou míru povinnosti pokusit se a napomoci pozvednout úroveň dostihového závodiště opět na místo, kam dlouhodobě a historicky patří.

Otázka, která se nabízí… s čím na závodiště přicházíte, co je Vaše priorita?

Není veřejným tajemstvím, že Dostihový spolek prochází poměrně složitým obdobím. To znamená, že priority jsou dané. Čeká nás pokus o rychlou finanční a ekonomickou stabilizaci, reorganizaci v řízení, stanovení strategických cílů atd. Těch povinných a nutných priorit je celá řada. Ale abych Vám odpověděl na to, na co jste se mě skutečně ptala… Osobně cítím, že v posledních letech byli v Pardubicích koně příliš upozaděni, a to je skutečnost, kterou hodlám změnit. Chci se zaměřit na precizní pořadatelskou činnost, profesionalitu a odbornou úroveň, která je na ústupu. Chci zajistit účastníkům a návštěvníkům vyšší standardy v podobě poskytovaného zázemí a rozšířit možnosti Dostihového spolku pro další pořadatelské činnosti. Svou pozornost budu samozřejmě věnovat stávajícím a novým obchodním partnerům. A nechci opomenout ani propagaci a reprezentaci na tuzemském a zahraničním poli.

Čtěte také:  První hříbě narozené v roce 2020 v Národním hřebčíně

Jakým způsobem se chcete zaměřit na dostihový provoz? V dostihovém sportu koní ubývá, trenéři si občas stěžují i na nedostatek jezdců. Co s tím?

V obecné rovině si nemyslím, že by v dostihovém sportu koní zásadně ubývalo. Problém klesajících počtů koní v překážkových dostizích v České republice spočívá především v osobních preferencích majitelů a trenérů koní, kteří své svěřence prezentují raději v zahraničí. Jejich důvody jsou pádné a pochopitelné. Z hlediska peněžitých výher nejsme aktuálně schopni konkurovat renomovaným evropským hipodromům, na druhou stranu však disponujeme tradiční a dobře připravenou dostihovou dráhou, která zcela určitě má „našinci“ co nabídnout. Naše úloha spočívá ve vytvoření funkčního a smysluplného pořadatelského portfolia, které bude respektovat potřeby majitelů a trenérů na jedné straně, na straně druhé bude vytvářet atraktivní program pro diváky a návštěvníky.

Jak toho chcete dosáhnout?

Rozloha, vybavení a zázemí Pardubického závodiště umožňuje pořádání téměř všech dostihových disciplín i dalších hipologických akcí. Ze strany pořadatele zde v Pardubicích dlouhodobě postrádám příznivý přístup k účastníkům a aktérům, a rovněž mi zde schází jistá míra tolerance a velkorysosti. Je zapotřebí nastavit příznivé a únosné finanční podmínky pro účastníky dostihů a poskytnout jim odpovídající a komfortní zázemí tak, aby zkrátka měli chuť do Pardubic přijet.

Na Pardubickém závodišti se kromě dostihových dnů koná i celá řada dalších akcí, ať už pořádaných Dostihovým spolkem, tak i externími subjekty. Budete v tom pokračovat?

Záběr pořadatelské činnosti Dostihového spolku v té „koňařské“ sféře je poměrně široký. Prioritou jsou pro mě samozřejmě překážkové dostihy, ale na výsluní se postupně dostává všestrannost a mým cílem je vytvořit také prostor a podmínky pro parkurové a drezurní soutěže. Dostatek místa je tu i pro vozatajce a další sporty jako je např. pólo, parforsní hon a další. Vše je to otázka vlastních preferencí a schopnosti začlenit se do termínových listin jiných pořadatelských organizací. Areál Pardubického závodiště není pouze o koních a je tomu tak dobře. Během několika uplynulých let zde mnoho společností, spolků, firem a dalších subjektů nalezlo vhodné podmínky a prostory pro svou prezentaci nebo pořádání rozmanitých akcí. Některé z nich zde již zakořenily a nalezly své stálé místo v kalendáři pořádaných akcí. I v příštích letech se tedy můžeme těšit na „mimo koňské“ akce a užít si tak prostředí Pardubického závodiště z jiné perspektivy.

Čtěte také:  ČJF ocenila jezdce a koně roku 2019. Uspěli potenciální olympionici

V Pardubicích se už dlouho mluví o novém kolbišti a o dalších investicích, které závodiště potřebuje…

Pokládáte mi dvě těžké otázky v jedné větě. Pokusím se být stručný. Dostihový spolek je společnost, která zajišťuje pořadatelskou činnost prováděnou na dostihovém závodišti, které je v majetku města Pardubic. Tento model nám do jisté míry značně komplikuje možnost přímé investice do jednotlivých projektů. Z jiného úhlu pohledu však nabízí prostřednictvím vlastníka nemovitostí daleko širší spektrum využití dostupných dotačních titulů. Ani mně se nevyhne otázka řešení nového jezdeckého kolbiště a opracoviště. Tuto problematiku budu řešit s ohledem na její akutní potřebu, ale zároveň budu brát v úvahu finanční možnosti, které se nám budou v krátkodobém a střednědobém časovém horizontu nabízet. Chápu, že má odpověď není zatím zcela srozumitelná, nicméně se jedná o téma na samostatný článek. Co se týká ostatních investic do Pardubického závodiště, situace je velmi podobná. Celou problematiku je třeba nejprve analyzovat, definovat, vyčíslit a hledat potřebné finanční prostředky pro investice do majetku města Pardubic. To vše je potřeba řešit s ohledem na plynutí času a stavu nemovitostí, kterých se potřeby investic přímo dotýkají.

A co říct na závěr?

Nerad bych zakončil tento rozhovor s tím, že nás čeká jen spousta práce a problémů, se kterými se budeme muset lépe či hůře vypořádávat. Lidé chodí na Pardubické závodiště proto, aby zde strávili příjemné chvíle a stali se svědky spojení člověka a koně. Aby zde ucítili pot koní a alespoň na chvíli zvýšili hladinu adrenalinu. Mým úkolem je udělat vše pro to, aby tomu tak bylo. Vážím si podpory a zájmu ze strany města, kraje, státu a všech „skalních“ partnerů, kteří nás podporují i v nepříznivých dobách.

Čtěte také:  Jarní prázdniny v Národním hřebčíně

Tisková zpráva

Dostihový spolek a.s. Pardubice
Předchozí: Talent je zpět, návrat na dráhu proměnil v kvalifikační vítězství
Následující: Lucie Strnadlová vyhrála ve Frenštátu a má reálnou šanci na finále ČSP

Zanechte komentář

x

Mohlo by vás zajímat

Pardubice představily své letošní plány České asociaci steeplechase

V sídle Dostihového spolku a.s. na Pardubickém závodišti se v sobotu sešlo valné shromáždění České asociace steeplechase. Hlavním tématem bylo řešení současného stavu českého překážkového sportu. Pardubický Dostihový spolek připravuje na letošní sezonu několik novinek, které mají pomoct ve stabilizaci ubývajícího počtu startujících koní. Členové asociace tyto nápady ocenili. Dostihový spolek pro ...