Home > Zpravodajství > informujeme vás > Jezdecké přilby – oficiální vyjádření ČJF

Jezdecké přilby – oficiální vyjádření ČJF

Oficiální vyjádření k problematice jezdeckých přileb, jejich certifikaci a případným kontrolám na závodech ČJF.

Vedení ČJF si uvědomuje důležitost bezpečnosti na závodech ČJF a intenzivně se této problematice věnuje. V této souvislosti byla oslovena Česká obchodní inspekce ČR (ČOI), renomovaní prodejci jezdeckých potřeb a zpracovává se odborný právní posudek odpovědnosti jednotlivých účastníků závodů. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi vážné téma, není možné činit žádná ukvapená rozhodnutí, rádi bychom svým členům přinesli komplexní informaci a stanovisko ČJF, ze kterého již budou vyplývat návazné konkrétní kroky a to i například směrem k pravidlům a školením našich funkcionářů. Uvědomujeme si, že pořízení nové jezdecké přilby je značnou investicí a nelze změnit postoj k této problematice ze dne na den, je třeba dát všem zúčastněným stranám prostor na přípravu.

Prosíme všechny o zklidnění situace, na nejbližší dobu se neplánují žádná restriktivní opatření směrem k jezdcům a jejich výbavě ani zvýšené plošné kontroly bezpečnostních prvků jezdecké výbavy.

V tuto chvíli můžeme jen doporučit všem účastníkům jezdeckých závodů –  zkontrolujte si své vybavení, zejména jezdecké přilby, zda jsou v dobrém „technickém“ stavu, zda netrpí únavou z používání či stáří (je doporučeno jezdecko přilbu měnit po každém pádu na hlavu, nebo bez ohledu na to, zda k pádu došlo každých 5 let). Mít správné a bezpečné vybavení a chránit si své zdraví je ve vlastním zájmu každého jednoho sportovce.

Čtěte také:  Historický moment pro jezdecký sport! Účast na OK v Tokiu má jasnou český skokový tým

Zde je překlad  FEI výkladu pravidel – Seznam platných mezinárodních zkušebních norem pro jezdecké přilby, který byl v anglickém jazyce přiložen ke článku na stránce komise všestrannosti.

Pro národní závody vydává pravidla a jejich výklady ČJF a nemusí akceptovat jen normy akceptované FEI. ČJF může tento seznam rozšířit o další bezpečnostní normy EU a to na úrovni jednotlivých disciplín.

Sledujte dále tuto problematiku, budeme Vás informovat prostřednictvím stránek ČJF a našich dalších informačních kanálů.

POZOR: Pro mezinárodní závody FEI platí pouze normy popsané v přeloženém výkladu pravidel FEI a na závodech FEI mohou kontroly probíhat. Na národních závodech jiných federací mohou platit jimá pravidla a doporučujeme si před výjezdem ověřit, že vaše vybavení splňuje pravidla vydávaná příslušnou národní federací.

A na závěr citace pravidel jezdeckého sportu ohledně odpovědnosti:

Všeobecná pravidla: Za výběr, přihlášku, požadovanou kvalifikaci, výkonnostní (sportovní) úroveň a zdravotní způsobilost Sportovců i koní přihlášených do všech jezdeckých soutěží včetně úrovně jejich vybavení přiměřeného jejich sportovní výkonnosti a s ohledem na danou disciplínu (ochranná přilba Sportovce, ochranná vesta, ochrana nohou koní apod.) zodpovídá přihlašovatel – pozn. tedy osoba, která za jezdce vyplnila přihlášku do JIS! ����

ČJF
Předchozí: Tři vítězové Velké pardubické figurují na prvních přihláškách letošního ročníku
Následující: Klasický triumf ve druhém startu kariéry

Zanechte komentář

x

Mohlo by vás zajímat

Prohlášení ČJF k infekci HERPES VIRUS

V průběhu mezinárodních parkurových závodů GCT Prague PlayOffs 2019, zkolabovala klisna české jezdkyně a byla neprodleně odvezena na veterinární kliniku s podezřením na neurologické potíže. Po dalších následných vyšetřeních byla potvrzena nákaza Herpes virem.  V případě herpesviru koní není povinnost vakcinace a nejedná se o nákazu povinnou hlášení jako například chřipka. ...