Home > Zpravodajství > informujeme vás > ČJF by měla být finančně soběstačná aneb Proč zvýšit příspěvky?

ČJF by měla být finančně soběstačná aneb Proč zvýšit příspěvky?

V úterý 3. prosince bude letos potřetí zasedat Rada České jezdecké federace, která je po Konferenci druhým nejvyšším orgánem ČJF. Kromě schvalování rozpočtu by jedním z bodů programu mělo být řešení soběstačnosti ve financování ČJF.

Touto otázkou se Rada ČJF zabývala již 5. prosince 2012 na návrh západočeské oblasti vycházející z oblastní konference. Západočeská oblast ČJF navrhovala zvýšení členského poplatku ČJF na 200,- Kč ročně. Rada ovšem návrh neschválila z toho důvodu, že ostatní oblasti teprve chystaly své konference na jaro roku 2013 a nebylo možné navýšení poplatků podpořit bez názoru oblastních výborů nebo oblastních konferencí.

Dana Denkova Foto Josef MalinovskyDana Denková. Foto: Josef Malinovský.

 

Viceprezidentka pro ekonomiku Dana Denková posléze vypracovala materiál předložený na březnovém jednání Rady, který nabízí dvanáct různých modelů a možností, jak řešit otázku navýšení členských nebo licenčních poplatků. Materiál byl zaslán členům Rady, aby jej mohli na oblastech prodiskutovat. Již tehdy byl bez nezbytného zdůvodnění publikován a později stažen z nejmenovaného zpravodajského portálu. Podobná situace následovala 19. listopadu na webu středočeské oblasti, kde je tento pracovní materiál prezentován širší jezdecké veřejnosti již jako konkrétní návrh Dany Denkové bez dalšího komentáře, který by reprodukoval důvody, proč by měly být členské a licenční příspěvky zvýšeny. „V první řadě bych chtěla podotknout, že předložený materiál měl mít pouze inspirativní úlohu a oblastní výbory mohou předložit vlastní návrhy na zvýšení poplatků zajišťující České jezdecké federaci finanční soběstačnost,“ uvádí viceprezidentka ČJF pro ekonomiku v reakci na nedávnou publikaci materiálů. Tuto skutečnost potvrzuje i zápis ze zasedání Výkonného výboru ČJF dne 13. listopadu, kde je doslova napsáno: „VV ČJF žádá předsedy oblastí, aby na nejbližším jednání Rady ČJF (3. 12. 2013) předložili návrhy na výši členských poplatků pro rok 2014.“

„Když se již tyto pracovní materiály dostaly na veřejnost, měly by být publikovány také důvody, proč by k nějakému zvyšování členských či licenčních poplatků mělo dojít. V současné době se totiž roční rozpočet ČJF pohybuje kolem 27 milionů korun, zatímco na poplatcích je vybíráno kolem 12 milionů. Příspěvky od státu pokrývající zbytek rozpočtu jsou do budoucna velmi nejisté a výrazně je také omezováno, za jakým účelem tyto příspěvky mohou být využívány. Na mzdy např. může jít z této části jen 20 %, na odměny za sportovní výkony 10 % atd. Může se tak kdykoliv stát, že ČJF zkrátka nebude mít dostatek finančních prostředků na svůj vlastní chod. Nemůžeme se rozhodně do budoucna spoléhat na to, že stát bude sport podporovat podobně jako v letech 2012 a 2013, kdy příspěvky byly doslova výjimečné. Klíč pro přidělování příspěvků není na první pohled jasný. Jeho výše je však závislá nejen na počtu členů, ale třeba i na výsledcích sportovců na kontinentálních a světových šampionátech, či olympijských hrách. ČJF však bohužel v dnešní době nemá potřebný dostatek finančních prostředků, aby mohla nadějné reprezentanty více podporovat a napomoci jim k výsledkům, které by přivedly do našeho sportu vyšší státní příspěvky. Stejně tak nám chybí prostředky, jež by mohly pomoci zmodernizovat a profesionalizovat fungování ČJF,“ konstatuje Dana Denková.

V poslední době se bohužel stalo zvykem říkat, že Česká jezdecká federace toho pro své členy za zmiňované poplatky mnoho neodvádí. Avšak málokdo si sám umí představit, co všechno je potřeba vyřizovat za administrativu a jak malý počet pracovníků vše musí zvládat. „Např. funkce v řídících orgánech jsou stále dobrovolné a dotyční je vykonávají ve svém volném čase mimo zaměstnání,“ podotýká Dana Denková. „Přes to všechno se snažíme v rámci našich omezených možností pracovat na modernizaci fungování ČJF. Mimo jiné byla od března letošního roku vytvořena pracovní skupina, která se snaží připravovat k realizaci systém usnadňující administrativu spojenou s členstvím a licencemi, či přihlašováním na jezdecké závody. To, že se vše hned od zárodku nekomunikuje veřejně přes internet či jiná média, ještě neznamená, že se nic v tomto směru nedělá. Neuvážená a předčasná publikace bez všech nezbytných podrobností však může způsobit zbytečná nedorozumění,“ pokračuje.

„Ráda bych se však vrátila k tématu zvýšení členských a licenčních poplatků. Myslím si, že soběstačnost financování by měla být v zájmu všech členů ČJF v čele s jejich zástupci v Radě. Každému z nás by mělo záležet na dobrém fungování ČJF a základem je, abychom dokázali členskými poplatky pokrýt běžné potřeby pro chod ČJF. Státní příspěvky a finance z příp. jiných zdrojů by měly pak sloužit k financování dalšího rozvoje. Ten je samozřejmě závislý na určité koncepci, ale to se již vracím k profesionalizaci fungování ČJF, jež nebude zadarmo. Bez potřebných finančních prostředků se tak ocitáme v začarovaném kruhu. Ráda bych proto apelovala na všechny kompetentní osoby, aby pečlivě zvážili, jakým směrem ČJF posunout dál a zajistit, aby jednou nemusela řešit namísto rozvoje otázku vlastní existence,“ dodala Dana Denková.

Čtěte také:  Poslední šance. Ochranáři startují kampaň na záchranu divokých koní v milovické rezervaci
Předchozí: Na dostihy měli slíbeno 150 tisíc, nedostali ani korunu
Následující: Jezdci na party „na Adama“ nepřišli, zato andělů máme v jezdectví dostatek
x

Mohlo by vás zajímat

Krádež sedla z jezdecké školy

Na sociálních sítích se rozšířila žádost o pomoc při hledání ukradeného sedla. Velká prosba pro všechny koňáky i nekoňáky!!!Sdílejte!!Během úterního večera a středečního dopoledne bylo v našem areálu jezdecké školičky Pony Park Měšice odcizeno jezdecké sedlo VSS Prestige Happy Pony 1532č.07751112 s bezpečnostními nerez třmeny na řemenech Passier s beránkovým ...