Home > Zpravodajství > domácí sport > Jockey Club se zatím nedohodl s pořadateli, start dostihové sezony se posouvá

Jockey Club se zatím nedohodl s pořadateli, start dostihové sezony se posouvá

Podle termínové listiny zveřejněné na webových stránkách Jockey Clubu České republiky měla být dostihová sezona 2016 zahájena v neděli 4. dubna v pražské Velké Chuchli mítinkem, jehož vrcholem měl být tradiční Gomba handicap. Spory mezi Jockey Club a jednotlivými závodišti však start dostihové sezony posouvají. Více informací zjistíte v tiskové zprávě Jockey Clubu.

Ilustrační fotografie: Sandra Schulzová

Ilustrační fotografie: Sandra Schulzová

Dne 11. 3. 2016 od 9 hodin proběhlo na tribuně ve Velké Chuchli jednání Jockey Clubu ČR se zástupci všech závodišť, které bylo svolané prezidentem Jockey Clubu ČR JUDr. Ing. Jiřím Charvátem. Dr. Charvát zahájil jednání úvodním slovem, ve kterém vysvětlil důvody dnešního jednání. Vyjádřil stanovisko Jockey Clubu ČR ke Smlouvám o zajištění dostihového provozu a k výši 3,5 % za přihlášky a OSK.

Jako první se ke slovu Dr. Charváta vyjádřil za pražského pořadatele Ing. Hrubý s tím, že trvají na výši 5 % za přihlášku a OSK. Jiný problém či nedostatky, které vyplývají ze smlouvy a brání podpisu, neuvedl. Jeho stanovisko potvrdili zástupci závodišť: Lysá nad Labem, Světlá Hora, Pardubice, Slušovice, Karlovy Vary. Mimo to se dle slov Ing. Hrubého o těchto záležitostech diskutuje v době, kdy už smlouvy mají být podepsány. Dále sdělil, že tedy z důvodu dosud nepodepsané Smlouvy o zajištění dostihového provozu ruší pražský pořadatel první dostihový den 3. 4. 2016 GOMBA HANDICAP.

Naopak Smlouva s ustanovením o výši 3,5 % za přihlášku a OSK byla dnes podepsána panem Vrlíčkem z Mimoně a panem Vymazalem z Brna. Dále bude v tomto znění podepsána smlouva panem Sůrou z Koles, který nemohl být dnešnímu jednání přítomen.

Čtěte také:  První turnaj koňského póla „na pláži“ v České republice hostí Pardubické závodiště

Dr. Charvát zdůraznil, že pozdní diskuze o smlouvách a procentuální výši za přihlášky a OSK není chybou Jockey Clubu ČR. Dne 13. 11. 2015 na jednání Rady JC ČR byla schválená výše 3,5 % za přihlášku a OSK jako hranice pro vyjednávání s pořadateli. Dne 3. 12. 2015 byl návrh smlouvy odeslán jednotlivým pořadatelům. Dále byla dne 16. 12. 2015 odeslána Dr. Charvátem urgence zaslání připomínek ke smlouvám, které Jockey Club ČR do této doby žádné neobdržel. Koncem listopadu a začátkem prosince probíhala také osobní jednání sekretáře JC ČR se zástupci pořadatelů z Prahy, Karlových Varů, Mostu, Pardubic a Lysé nad Labem.

Klíčovým a důležitým bodem byl návrh přednesený prezidentem Svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní Ing. Jiřím Trávníčkem, který garantoval pokrýt pořadatelskou ztrátu ve výši 4,1 Mio Kč (rozdíl mezi 5 % a 3,5 %) příspěvkem z Fondu Podpora ve výši 3,0 Mio Kč (tzn. úhradu pořadatelské ztráty ze 73 %) a navíc marží pro všechny pořadatele 5 % z 3,0 Mio Kč (tj. 150 tisíc Kč). Dále navrhl sestavit pracovní komisi, která bude mít za úkol připravit pětiletou smlouvu mezi Jockey Clubem ČR a pořadateli. Záměrem uzavření této smlouvy jsou možnosti uzavírání dlouhodobých smluv se sponzory, sázkovými kancelářemi (PMU), atd.

Závěrem nezbývá než konstatovat, že i po tomto návrhu Svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní pořadatelé (vyjma Mimoně, Brna a Koles) trvají na svém stanovisku požadovat 5 % za přihlášky a OSK.

Čtěte také:  Hlavní slovo mají v neděli na závodišti dvouletí

Martina Krejčí

Zdroj: Tisková zpráva Jockey Clubu ČR, www.dostihy.cz

Brno dostihy Jockey Club Karlovy Vary Kolesa Lysá nad Labem Mimoň Pardubice Slušovice Světlá Hora Velká Chuchle
Předchozí: Světový pohár v Olomouci další tři roky s J&T Bankou
Následující: Dvě jednotky hasičů vyjely k záchraně koně, který zapadl v bahně

Zanechte komentář

x

Mohlo by vás zajímat

První turnaj koňského póla „na pláži“ v České republice hostí Pardubické závodiště

Seriál koňského póla na Pardubickém závodišti pokračuje třetím turnajem TAXIS BEACH POLO. Na Pardubickém závodišti se tentokrát bude hrát na písku, a to dokonce pod záštitou argentinského velvyslanectví, Pardubického kraje a města Pardubice. Jde o vůbec první turnaj koňského póla „na pláži“ v České republice. Diváky čeká zajímavá podívaná. Turnaj koňského ...