Home > Články > zajímavosti > Výživa koní: Jadrná krmiva – oves

Výživa koní: Jadrná krmiva – oves

Jadrná krmiva jsou krmiva s vysokou koncentrací živin. Jinými slovy – jedná se o hodně živin v malém množství krmiva. Pro snazší orientaci si můžeme jadrná krmiva rozdělit na statková a průmyslová. Statková jadrná krmiva jsou běžně pěstovaná a dostupná přímo v zemědělské praxi.

Průmyslová jadrná krmiva jsou krmiva vyráběná ze statkových jadrných krmiv nebo odpadů vzniklých ze zpracování jiných krmiv (otruby, cukrovarské řízky, klíčky, melasa atd.).
Ze statkových jadrných krmiv začněme obilninami. Obilniny obsahují energii, která je pro výživu koní velmi důležitá, ale také bílkoviny (dusíkaté látky).

Energie a bílkoviny
Jednotlivé druhy obilovin se liší nejen množstvím již zmíněné energie a bílkovin, ale i množstvím dalších neméně důležitých živin. Obilniny obsahují cukry, škroby, minerální látky a další živiny. Jsou proto velmi vhodné pro vybalancování celkové krmné dávky koní.
Zdálo by se, že pro sestavení krmné dávky máme k dispozici poměrně široký výběr komponentů. Bohužel, není vše tak jednoduché, jak se hned zpočátku zdá.
V povrchových částech obilných zrn je obsažen bílkovinný komplex, který se nazývá lepek. Lepek je složen z několika bílkovin, z nichž jsou nejvíce množstevně zastoupeny glyadin a glutenin. Vzájemný poměr těchto bílkovin pak určuje vlastnosti lepku pro využití v pekárenství. U pšenice nebo žita se tato bílkovina nazývá glyadin, u ječmene hordein, u ovsa avenin.

K obilovinám neobsahujícím lepek u nás patří kukuřice, rýže, proso, pohanka a amarant. Nejvyšší obsah lepku má pšenice.
Vysoký obsah lepku může způsobit trávicí problémy, a proto není vhodné používat pšenici k výživě koní.

JečmenJečmen

Neznámější a nejpoužívanější
V českých zemích je jednoznačně nejznámějším a nejvíce používaným jadrným krmivem oves.
Velmi často slýcháme: „Koním vždycky stačil jen oves a seno, a jak skákali! Tak proč jim vlastně chcete ještě něco dávat, pořád nějaké granule a vitamíny?“
Během vývoje koňské populace jsme svým umělým výběrem rychlejších, silnějších, menších, hezčích a barevnějších koní zbavili původní zvířata jejich univerzálních vlastností (odolnost, nenáročnost). Takže máme koně s námi žádanými vlastnostmi, ale to, co plně postačovalo koním o tě nebo deset generací zpět, dnes již nestačí.

Oves celýOves celý

Ale zpět k ovsu.
I zde je znát šlechtitelský posun. K dispozici by nám mohlo být až 70 druhů ovsa (Avena L.). Člení se podle počtu chromozomů (2n = 14 – 28 – 42 chromozomů) a podle pluchatosti obilek (pluchaté, nahé).

 
 V našich podmínkách se pěstuje jarní forma ovsa setého těchto variet:

  • var. aurea – zrno pluchaté, bezosinné, pluchy žluté (oves žlutý)
  • var. mutica – zrno pluchaté, bezosinné, pluchy bílé (oves bílý)

Pro lepší určení barvy zrna se využívá ultrafialové světlo. Existují i ovsy šedé, černé a hnědé, jejichž obilky mohou být osinaté i bezosinné.
Dále se v omezeném množství pěstuje pro potřeby potravinářského průmyslu i oves nahý. U nahého ovsa se obilka z 90 % uvolňuje z pluch.
Plané, divoké druhy ovsa se liší od kulturních tím, že obilky mají na bázi chlupatou jamku, kterou přisedají na vřeteno klásku. Druhy téže skupiny (stejné ploidie) se mezi sebou mohou křížit (např. oves hluchý a oves setý).
Z výše uvedeného vyplývá, že pro výživu koní má velký význam vědět, nejen jakou varietu, ale i jaký druh používáme.
Jedním z důvodů je například to, že dlouhodobým sledováním Ustředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského byl mezi 8 odrůdami pluchatého ovsa zjištěn rozdílný obsah dusíkatých látek – v rozsahu od 100 do 111 g/kg sušiny.

V tabulce je uvedeno porovnání obsahu živin pluchatého a nahého ovsa.

Klíčové informace

  • Obecně lze konstatovat, že bezpluché (nahé) odrůdy ovsa mají vyšší obsah dusíkatých látek (až 200 g/kg sušiny), dále větší obsah aminokyselin (až 6,5 g/kg sušiny) a vyšší obsah tuku.
  • Vzhledem k tomu, že obsah tuku v nahých odrůdách ovsa je tvořen snáze a efektivněji stravitelnými přírodními oleji (kyselina linolová, kyselina olejová), jsou nahé odrůdy ovsa vhodnější pro intenzivně pracující koně nebo kojící klisny, případně pro rostoucí mladé koně.
  • Další výhodou, kterou pro koně s rychlejším trávením upřednostňuje pluchatý oves, je nižší obsah škrobu. Ten zaručuje menší riziko pomnožení nežádoucích mikroorganismů ve střevech koně, a tedy snížení nebezpečí vzniku kolik.

 
Nevýhodami ovsa jsou vysoký obsah tuku (a tedy náchylnost ke žluknutí) a
a obsah aveninu. Tato jedna ze součástí lepku stimuluje centrální nervový systém – u citlivých koní může vyvolávat nepřiměřené reakce na vnější podněty (kůň je bezdůvodně lekavý, zbrklý).

Celý, mačkaný a šrotovaný

Koně zdravé, se zdravým chrupem, kteří ještě navíc pracují jen lehce a mají dostatek času na příjem jadrného krmiva, můžeme bez nejmenších problémů krmit celým ovsem. Kůň musí veškerou potravu, kterou přijme, dokonale rozkousat. Čím více žvýká, tím více sliní – potrava se tak lépe promísí se slinami a je lépe využita v trávicím traktu. Každá mechanická úprava (mačkání, šrotování) jadrného krmiva snižuje nutnost kousat a slinit.
Koním intenzivně pracujícím nebo koním s horším chrupem je možné oves namačkat. Nejlépe je vždy namačkat dávku jen pro příští krmení. Oves je svým složením a vyšším obsahem tuku, resp. olejů, vhodný pro mačkání. Je-li správně uskladněn a není-li příliš přesušený, vytváří při mačkání skutečné „ovesné vločky“.
Není důvod oves šrotovat.

Mačkaný ovesMačkaný oves

Obecně platí, že jemně šrotovaná jadrná krmiva se koním dostávají při vdechování do nozder a mohou se dostat i dále na sliznice dýchacích ústrojí. Následkem toho může u koní docházet ke kašlání, zvýšenému frkání a zvýšenému vytékání hlenů z nozder. Jemné částečky šrotu mohou být jedním z faktorů vyvolávajících u koní alergické reakce.
Pokud si kůň zvykne na mechanicky upravené jadrné krmivo (šrotované nebo mačkané), bude přechod na jinak upravené krmivo vždy trvat delší dobu a trávení bude zhoršené. Ve výkalech můžeme také nacházet části nestráveného krmiva.
Toto pravidlo platí pro přechod z menších částic krmiva na větší (šrotované -> mačkané nebo mačkané -> celé zrno).

Text: Ing. Dušan Kořínek, Ph.D.
Specialista na výživu koní je obchodním ředitelem společnosti Schaumann ČR

Předchozí: PF 2013: Našli jste dárek? Aneb co nás čeká a nemine
Následující: Špička české vytrvalosti se sejde v Praze již zítra
x

Mohlo by vás zajímat

Apassionata se opět chystá do Prahy

Nejpopulárnější evropská rodinná koňská show Apassionata se vrací do pražské O2 areny s novým představením pod názvem Cavalluna – Tajemství věčnosti. V prosinci 2016 se v Praze uskutečnila poslední show Apassionata – Kino snů, kterou navštívilo více než 20 000 návštěvníků. Poté produkce zahájila přípravy zbrusu nové show, kterou 27. ...