Home > Články > Výcvik > seriál Kůň na lonži > Kůň na lonži – Malý bonus nakonec

Kůň na lonži – Malý bonus nakonec

 

Seriál o lonžování se blíží ke svému konci a než se s vámi rozloučí, rozhodla jsem se zařadit do posledního dílu takový krátký obrázkový průřez lonžováním čtyř rozdílných koní plemene ČT, ježděných „anglicky“. Žádný z těchto koní nevyniká na vysokých stupních některých z jezdeckých disciplín, přesto se s nimi (nejen na lonži) pracuje podle principů, které jsem se vám snažila představit v minulých dílech seriálu. Všichni čtyři koně jsou normálně ježděni a trénováni pod sedlem a mají za sebou více nebo méně drezurních či parkurových závodů nebo se na ně připravují. U všech je lonžování pouze doplněk jezdeckého výcviku a liší se podle exteriéru, věku, zdravotního stavu i úrovně výcviku každého z nich.

Pevně doufám, že z těchto krátkých „přehledů“ uznáte, že cílené lonžování není bezmyšlenkovité honění koně po kruhu či snaha o nekonkrétní „nasvalení“ nebo „sbalení“, jak to mnozí rádi říkají a propagují.

Kůň č.1:
Jedenáctiletý valach, od hříběte problém s hleznem, následkem kterého nepoužívá při pohybu dostatečně záď a neohýbá zadní nohy. V mládí prošel lehkým parkurových výcvikem s několika Z závody, potom ježděn rekreačně a na jízdárně dle možností přiježďován drezurně. Není pro něho problém chodit pravidelně, uvolněně a s aktivně vyklenutým hřbetem, při práci na lonži je však třeba zaktivovat záď a přimět ho vyrobit v ní dostatek kmihu. Po uvolnění se proto lonžuje na pevných vyvazovacích otěžích. Protože se na otevřené jízdárně často nechá rozptýlit okolím, použily se u něho trojúhelníkové vyvazovací otěže, které mu jednak bez problémů nabídnou přilnutí, ale zároveň mu znemožní příliš zvedat hlavu. Vzhledem k tomu, že se jedná o zdravotní problém, je třeba s takovým koněm pracovat opatrně a nelze očekávat, že se jeho pohybový projev bude někdy blížit pohybu zdravého koně.

Obr. 1: Před prací je třeba koně uvolnit v kroku a nechat ho rozhlídnout se.Obr. 1: Před prací je třeba koně uvolnit v kroku a nechat ho rozhlídnout se.

Obr. 2: Uvolnění a zahřátí v klusu bez vyvázání. Kůň se nemá problém uvolnit a správně vytáhnout.Obr. 2: Uvolnění a zahřátí v klusu bez vyvázání. Kůň se nemá problém uvolnit a správně vytáhnout.

Obr. 3: Po vyklusání provádíme přechody klus-krok-klus a časté změny ruky, aby se kůň „probral“ a začal aspoň trochu používat záď. Podpoří to ještě lepší uvolnění a protáhnutí.Obr. 3: Po vyklusání provádíme přechody klus-krok-klus a časté změny ruky, aby se kůň „probral“ a začal aspoň trochu používat záď. Podpoří to ještě lepší uvolnění a protáhnutí.

Obr. 4: Po připevnění trojúhelníkových otěží kůň trochu ztuhnul, což je normální; musí se tomuto požadavku přizpůsobit. Je třeba, aby klusal aktivně a svižně dopředu, pouze tak se dostane na měkké přilnutí a dokáže se na vyvazovacích otěžích vyklenout a uvolnit. Kůň je zde na předku a přestože jde svižně, zatím ještě zádí nepracuje.Obr. 4: Po připevnění trojúhelníkových otěží kůň trochu ztuhnul, což je normální; musí se tomuto požadavku přizpůsobit. Je třeba, aby klusal aktivně a svižně dopředu, pouze tak se dostane na měkké přilnutí a dokáže se na vyvazovacích otěžích vyklenout a uvolnit. Kůň je zde na předku a přestože jde svižně, zatím ještě zádí nepracuje.

Obr. 5: Opět pracujeme na přechodech klus-krok-klus a klus-cval-klus, často měníme ruce. Přechody vyžadujeme okamžité a energické.Obr. 5: Opět pracujeme na přechodech klus-krok-klus a klus-cval-klus, často měníme ruce. Přechody vyžadujeme okamžité a energické.

Obr. 6: Rozhýbat tohoto koně je někdy práce a on dokáže svým výrazem těla i obličeje dát jasně najevo, jak moc pracovitý dneska je!Obr. 6: Rozhýbat tohoto koně je někdy práce a on dokáže svým výrazem těla i obličeje dát jasně najevo, jak moc pracovitý dneska je!

Obr. 7: Cval a především přechody do a ze cvalu jsou pro zaktivování zádě a „probuzení“ tohoto koně nezbytné. Obecně jsou tyto metody vynikající pro zlepšení kmihu jakéhokoli koně. Vyvazovací otěže jsou poměrně dlouhé a rozhodně nemají za cíl koně zkracovat, pouze mu poskytnou přilnutí. Jakékoli zkracování, „balení“ je velmi předčasné, dokud kůň nechodí v kmihu!Obr. 7: Cval a především přechody do a ze cvalu jsou pro zaktivování zádě a „probuzení“ tohoto koně nezbytné. Obecně jsou tyto metody vynikající pro zlepšení kmihu jakéhokoli koně. Vyvazovací otěže jsou poměrně dlouhé a rozhodně nemají za cíl koně zkracovat, pouze mu poskytnou přilnutí. Jakékoli zkracování, „balení“ je velmi předčasné, dokud kůň nechodí v kmihu!

Obr. 8: Kůň se probral a začíná pracovat aktivně zádí. Stále pracujeme na přechodech měníme ruce, od začátku lonžování uplynulo asi 15-20 minut.Obr. 8: Kůň se probral a začíná pracovat aktivně zádí. Stále pracujeme na přechodech měníme ruce, od začátku lonžování uplynulo asi 15-20 minut.

Obr. 9: Jaký je to rozdíl oproti obrázku č. 4! Kůň pracuje zádí, je podsazený, má odlehčený předek, neopírá se do udidla, ale jen udržuje měkké přilnutí.Obr. 9: Jaký je to rozdíl oproti obrázku č. 4! Kůň pracuje zádí, je podsazený, má odlehčený předek, neopírá se do udidla, ale jen udržuje měkké přilnutí.

Obr. 10: Po této práci je dobré odepnout vyvazovací otěže a přezkoušet, do jaké míry se kůň sám nese. Je vidět, že i na volno si zachovává aktivní záď a cválá „skrze hřbet“.Obr. 10: Po této práci je dobré odepnout vyvazovací otěže a přezkoušet, do jaké míry se kůň sám nese. Je vidět, že i na volno si zachovává aktivní záď a cválá „skrze hřbet“.

Obr. 11: Stejně tak klus. Nepřítomnost přilnutí mu sice zase umožnila natáhnout se více dopředu a dolů, ale zadní nohy vyšlapují prostorně, záď zůstala aktivní a udržuje předek odlehčený.Obr. 11: Stejně tak klus. Nepřítomnost přilnutí mu sice zase umožnila natáhnout se více dopředu a dolů, ale zadní nohy vyšlapují prostorně, záď zůstala aktivní a udržuje předek odlehčený.

Obr. 12: Na konci opět koně necháme vydechnout v kroku. Celé lonžování, včetně kroku na začátku a na konci, trvalo přibližně 35-40 minut. Samotná práce na vyvazovacích otěžích mohla trvat 15-20 minut, prokládána krokem na odpočinek, je však třeba počítat s tím, že je fyzicky i psychicky dost náročná, protože kůň musel používat záď, kterou má poměrně slabou. Aby měla práce smysl, měl by kůň takto chodit obden asi 3x týdně, zbylé dny může pracovat v terénu.Obr. 12: Na konci opět koně necháme vydechnout v kroku. Celé lonžování, včetně kroku na začátku a na konci, trvalo přibližně 35-40 minut. Samotná práce na vyvazovacích otěžích mohla trvat 15-20 minut, prokládána krokem na odpočinek, je však třeba počítat s tím, že je fyzicky i psychicky dost náročná, protože kůň musel používat záď, kterou má poměrně slabou. Aby měla práce smysl, měl by kůň takto chodit obden asi 3x týdně, zbylé dny může pracovat v terénu.

Kůň č. 2:
Mladý valach připravovaný na svoji závodní kariéru. Na lonži jde o uvolnění a aktivní vytažení těla a o práci na přilnutí. Kůň je zdravý, exteriérově korektní, v dobré přirozené rovnováze, s poněkud kratším krkem, což však nijak nevadí.

Obr. 13: Uvolnění na dlouhém chambonu. Kůň jde sice uvolněně, ale zatím do toho nevkládá příliš mnoho „života“. Není aktivně vyklenutý, pouze v klusu „bloumá“ po kruhu.Obr. 13: Uvolnění na dlouhém chambonu. Kůň jde sice uvolněně, ale zatím do toho nevkládá příliš mnoho „života“. Není aktivně vyklenutý, pouze v klusu „bloumá“ po kruhu.

Obr. 14: Po vypobízení do živějšího klusu jde kůň nahoru hřbetem a aktivně se klene. Zatím však není příliš aktivní záď a kůň jde výrazně po předku, což je třeba spravit energickými přechody klus-krok-klus, popřípadě…Obr. 14: Po vypobízení do živějšího klusu jde kůň nahoru hřbetem a aktivně se klene. Zatím však není příliš aktivní záď a kůň jde výrazně po předku, což je třeba spravit energickými přechody klus-krok-klus, popřípadě…

Obr. 15: … prodloužením v klusu. Při prodloužení jde hlava koně trochu nahoru, protože jeho horní linie se ještě neumí dostatečně vytáhnout, ale zůstává zachováno aktivní vyklenutí, což je důležité. Raději pracovat s hlavou výš a aktivní zádí než s hlavou dole a zádí „línou“!Obr. 15: … prodloužením v klusu. Při prodloužení jde hlava koně trochu nahoru, protože jeho horní linie se ještě neumí dostatečně vytáhnout, ale zůstává zachováno aktivní vyklenutí, což je důležité. Raději pracovat s hlavou výš a aktivní zádí než s hlavou dole a zádí „línou“!

Obr. 16: Přechody podpořily kmih ze zádě, kůň je ještě mladý na to, aby při zachování kmihu zadní nohy také výrazněji ohýbal, na to má ještě čas.Obr. 16: Přechody podpořily kmih ze zádě, kůň je ještě mladý na to, aby při zachování kmihu zadní nohy také výrazněji ohýbal, na to má ještě čas.

Obr. 17: Správně dávkovanými přechody lze přimět koně ještě lépe snížit krk a protáhnout horní linii, aniž by se přitom musel zkracovat chambon. Kůň je připraven na přilnutí.Obr. 17: Správně dávkovanými přechody lze přimět koně ještě lépe snížit krk a protáhnout horní linii, aniž by se přitom musel zkracovat chambon. Kůň je připraven na přilnutí.

Obr. 18: Vyvazovací otěže trochu rozhodily jeho držení těla i pohyb; kůň ztuhnul, prohnul hřbet, záď nechává za sebou. Ale protože předtím pracovat správně, nebude problém to napravit. Je to běžný jev, především u koní, kteří si na vyvazováky teprve zvykají.Obr. 18: Vyvazovací otěže trochu rozhodily jeho držení těla i pohyb; kůň ztuhnul, prohnul hřbet, záď nechává za sebou. Ale protože předtím pracovat správně, nebude problém to napravit. Je to běžný jev, především u koní, kteří si na vyvazováky teprve zvykají.

Obr. 19: Po vyklusání se kůň novým požadavkům přizpůsobuje, bohužel jsou vyvazovací otěže příliš dlouhé a on se do nich nedokáže natáhnout, aby si našel přilnutí. Ve snaze najít udidlo padá na předek.Obr. 19: Po vyklusání se kůň novým požadavkům přizpůsobuje, bohužel jsou vyvazovací otěže příliš dlouhé a on se do nich nedokáže natáhnout, aby si našel přilnutí. Ve snaze najít udidlo padá na předek.

Obr. 20: Zkrácení otěží přineslo výsledek – přilnutí. Nyní je třeba pracovat opět a přechodech, aby se kůň začal zase pohybovat od zádě, vepředu se trochu vzpřímila odlehčil a aby se hlavou dostal před kolmici.Obr. 20: Zkrácení otěží přineslo výsledek – přilnutí. Nyní je třeba pracovat opět a přechodech, aby se kůň začal zase pohybovat od zádě, vepředu se trochu vzpřímila odlehčil a aby se hlavou dostal před kolmici.

Obr. 21: Přesně tak.Obr. 21: Přesně tak.

Obr. 22: Vyzkoušelo se připnout vyvazovací otěže k vyššímu kroužku. Než se tomu kůň přizpůsobí, musí si opět najít novou rovnováhu.Obr. 22: Vyzkoušelo se připnout vyvazovací otěže k vyššímu kroužku. Než se tomu kůň přizpůsobí, musí si opět najít novou rovnováhu.

Obr. 23: I nyní se vyvazovacím otěžím přizpůsobil, přesto však tato poloha pro něho ještě není optimální, protože si neumí dostatečně odlehčit předek a zvednout kohoutek, aby zůstal při tomto vyšším zapnutí vyklenutý.Obr. 23: I nyní se vyvazovacím otěžím přizpůsobil, přesto však tato poloha pro něho ještě není optimální, protože si neumí dostatečně odlehčit předek a zvednout kohoutek, aby zůstal při tomto vyšším zapnutí vyklenutý.

Obr. 24: Odepnout vyvazovací otěže a koně vykrokovat – zásada, na niž nelze zapomenout po práci a často ani během náročné práce!Obr. 24: Odepnout vyvazovací otěže a koně vykrokovat – zásada, na niž nelze zapomenout po práci a často ani během náročné práce!

Kůň č. 3:
Parkurová klisna v plném tréninku. Je zdravá, dobrého exteriéru, v plné kondici, rovnováze a umí dobře ovládat své tělo. Lonžovaná byla především kvůli focení do knihy Lonžování.

Obr. 25: Uvolnění na gogue, který od samotného začátku zajišťuje aspoň minimální přilnutí. I dobrý atlet přichází „na plac“ ztuhlý, nejdříve se musí zahřát a zlepšit prokrvení pohybové soustavy, aby mohly jeho svaly pracovat uvolněně, energicky a efektivně.Obr. 25: Uvolnění na gogue, který od samotného začátku zajišťuje aspoň minimální přilnutí. I dobrý atlet přichází „na plac“ ztuhlý, nejdříve se musí zahřát a zlepšit prokrvení pohybové soustavy, aby mohly jeho svaly pracovat uvolněně, energicky a efektivně.

Obr. 26: Stačí vykrokovat, vyklusat a zdravá a správně trénovaná klisna se rychle uvolní, vyklene a jde aktivně od zádě na velmi jemné přilnutí.Obr. 26: Stačí vykrokovat, vyklusat a zdravá a správně trénovaná klisna se rychle uvolní, vyklene a jde aktivně od zádě na velmi jemné přilnutí.

Obr. 27: Až po chvíli práce v klusu a přechodech –klus-krok-klus se může kůň takto natáhnout. I trénované svaly, vazy, šlachy a klouby potřebují čas.Obr. 27: Až po chvíli práce v klusu a přechodech –klus-krok-klus se může kůň takto natáhnout. I trénované svaly, vazy, šlachy a klouby potřebují čas.

Obr. 28: Připnutí vyvazovacích otěží skoro u každého koně vyvolá jisté ztuhnutí, než kůň najde novou rovnováhu, a zkoordinuje své tělo, aby se umělo vyklenout dle nových požadavků.Obr. 28: Připnutí vyvazovacích otěží skoro u každého koně vyvolá jisté ztuhnutí, než kůň najde novou rovnováhu, a zkoordinuje své tělo, aby se umělo vyklenout dle nových požadavků.

Obr. 29: Stačí opět pár přechodů a klisna se vyvazovacím otěžím přizpůsobila. Teď je třeba aktivním vypobízením do prodloužení, cvalem a dalšími energickými přechody přimět její záď, aby pracovala v kmihu, podsadila se, nadlehčila předek a „vytáhla“ hlavu před kolmici.Obr. 29: Stačí opět pár přechodů a klisna se vyvazovacím otěžím přizpůsobila. Teď je třeba aktivním vypobízením do prodloužení, cvalem a dalšími energickými přechody přimět její záď, aby pracovala v kmihu, podsadila se, nadlehčila předek a „vytáhla“ hlavu před kolmici.

Obr. 30: Aktivní práce od zádě, lehký předek, měkké přilnutí, pružné a silné tělo, energický pohyb…Obr. 30: Aktivní práce od zádě, lehký předek, měkké přilnutí, pružné a silné tělo, energický pohyb…

Kůň č. 4:
Klisna jezdící nenáročné parkury a drezury, používaná také k výcviku jezdců různého stupně pokročilosti. Jejím exteriérových nedostatkem jsou přestavění, odsazená bedra a špatný sklon pánve, což znemožňuje došlapovat zadníma nohama dobře pod tělo, a dlouhý a nízko nasazený krk, což znemožňuje dobré zkrácení a vzpřímení a nutí ji chodit „po předku“. Cílem jejího lonžování je podpořit vzpřímení, aktivní práci zádě směrem pod tělo a zlepšení přiuždění bez toho, že by vytahovala jezdci otěže z rukou. K tomu se po uvolnění použijí pevné dvojité vyvazovací otěže, které jsou „přátelštější“ k hubě koně a umožňují mu, aby si sám trochu reguloval přilnutí a držení krku.

Obr. 31: Vykrokování na gogue. Ten je zde zvolen proto, že umožní vytažení krku, ale na rozdíl od chambonu zpětným tahem bere hlavu koně ke kolmici. To je u této klisny žádoucí, aby se uvolnila v žuchvách.Obr. 31: Vykrokování na gogue. Ten je zde zvolen proto, že umožní vytažení krku, ale na rozdíl od chambonu zpětným tahem bere hlavu koně ke kolmici. To je u této klisny žádoucí, aby se uvolnila v žuchvách.

Obr. 32: Uvolnění v klusu. Kůň je sice aktivně vyklenutý, ale na předku. Potřebuje více pracovat zádí.Obr. 32: Uvolnění v klusu. Kůň je sice aktivně vyklenutý, ale na předku. Potřebuje více pracovat zádí.

Obr. 33: Stejný případ: kůň jde uvolněně a protaženě, zadní nohy však nedošlapují dostatečně pod tělo. Je třeba začít pracovat na přechodech a měnit často ruce.Obr. 33: Stejný případ: kůň jde uvolněně a protaženě, zadní nohy však nedošlapují dostatečně pod tělo. Je třeba začít pracovat na přechodech a měnit často ruce.

Obr. 34: Kůň se uvolnil, oživil přechody klus-krok-klus a může začít cválat. Cval a přechody do a z něho jsou výbornou metodou, jak oživit jeho záď a podpořit vzpřímení.Obr. 34: Kůň se uvolnil, oživil přechody klus-krok-klus a může začít cválat. Cval a přechody do a z něho jsou výbornou metodou, jak oživit jeho záď a podpořit vzpřímení.

Obr. 35: Klus koně se výrazně zlepšil, je energický od zádi, předek je vzpřímený (záměrně delší gogue mu to umožňuje), avšak uvolněnost a aktivní vyklenutí zůstává. Gogue poskytuje i lehké přilnutí jakožto oporu energické činnosti zádě.Obr. 35: Klus koně se výrazně zlepšil, je energický od zádi, předek je vzpřímený (záměrně delší gogue mu to umožňuje), avšak uvolněnost a aktivní vyklenutí zůstává. Gogue poskytuje i lehké přilnutí jakožto oporu energické činnosti zádě.

Obr. 36: Znovu cval a přechody. Ve cvalu je třeba počítat s tím, že kůň má v některých fázích cvalového skoku hlavu a krk trochu výš, proto nesmí být gogue nebo chambon příliš krátký!Obr. 36: Znovu cval a přechody. Ve cvalu je třeba počítat s tím, že kůň má v některých fázích cvalového skoku hlavu a krk trochu výš, proto nesmí být gogue nebo chambon příliš krátký!

Obr. 37: Uvolnění a protažení se podařilo; kůň kluše energicky a v rovnováze i přesto, že má krk a hlavu aktivně vytaženou poměrně dolů.Obr. 37: Uvolnění a protažení se podařilo; kůň kluše energicky a v rovnováze i přesto, že má krk a hlavu aktivně vytaženou poměrně dolů.

Obr. 38: Už na gogue se správnou prací podařilo docílit toho, že i problémový kůň nejde po předku, ale v pěkné rovnováze za stálého aktivního vyklenutí celé horní linie těla. Koním, kteří mají díky svému exteriéru tendenci chodit po předku, není dobré příliš zkracovat chambon nebo gogue a nutit je chodit s hlavou příliš dole!Obr. 38: Už na gogue se správnou prací podařilo docílit toho, že i problémový kůň nejde po předku, ale v pěkné rovnováze za stálého aktivního vyklenutí celé horní linie těla. Koním, kteří mají díky svému exteriéru tendenci chodit po předku, není dobré příliš zkracovat chambon nebo gogue a nutit je chodit s hlavou příliš dole!

Obr. 39: Zapnutí dvojitých vyvazovacích otěží. Opět vidíme obvyklou prvotní reakci ztuhnutím, než se kůň „srovná“ podle nových požadavků. Je třeba udržovat živý klus a střídat ho energickými přechody klus-krok-klus.Obr. 39: Zapnutí dvojitých vyvazovacích otěží. Opět vidíme obvyklou prvotní reakci ztuhnutím, než se kůň „srovná“ podle nových požadavků. Je třeba udržovat živý klus a střídat ho energickými přechody klus-krok-klus.

Obr. 40: Kůň se pomalu podvoluje v hubě, žuchvách a krku, záď je zatím stále zablokována a hřbet nečinný.Obr. 40: Kůň se pomalu podvoluje v hubě, žuchvách a krku, záď je zatím stále zablokována a hřbet nečinný.

Obr. 41: Kůň se „rozvázal“, záď je aktivní, předek vzpřímený, ale uvolněný a klenutý, zadní nohy šlapou pod tělo, jen by chtělo zlepšit jejich ohýbání. I na to brzy přijde.Obr. 41: Kůň se „rozvázal“, záď je aktivní, předek vzpřímený, ale uvolněný a klenutý, zadní nohy šlapou pod tělo, jen by chtělo zlepšit jejich ohýbání. I na to brzy přijde.

Obr. 42: Přilnutí a rovnoměrná práce na obě ruce, podporující činnost zádě způsobí, že kůň při zastavení „sám od sebe“ zaujme předpisovou polohu s hmotností rovnoměrně rozloženou na všech čtyřech končetinách. Kůň se stačil natolik vyvážit, zkrátit a vyklenout, že i v zastavení má nos před kolmicí a otěže jsou dokonce lehce prověšené. Přestože je normálně přestavěný (záď má výš než předek), nyní v kohoutku doslova vyrostl.Obr. 42: Přilnutí a rovnoměrná práce na obě ruce, podporující činnost zádě způsobí, že kůň při zastavení „sám od sebe“ zaujme předpisovou polohu s hmotností rovnoměrně rozloženou na všech čtyřech končetinách. Kůň se stačil natolik vyvážit, zkrátit a vyklenout, že i v zastavení má nos před kolmicí a otěže jsou dokonce lehce prověšené. Přestože je normálně přestavěný (záď má výš než předek), nyní v kohoutku doslova vyrostl.

Obr. 43: Na zmenšeném kruhu lze pobízet dotyky biče, které podpoří shromáždění koně, zlepší jeho došlapování pod tělo a dokonce i ohýbání zadních nohou.Obr. 43: Na zmenšeném kruhu lze pobízet dotyky biče, které podpoří shromáždění koně, zlepší jeho došlapování pod tělo a dokonce i ohýbání zadních nohou.

Obr. 44: Správně pracující záď, odlehčený předek, uvolněný kůň: shromáždění. Samozřejmě v mezích umožněných exteriérem daného koně a jeho stupněm výcviku.Obr. 44: Správně pracující záď, odlehčený předek, uvolněný kůň: shromáždění. Samozřejmě v mezích umožněných exteriérem daného koně a jeho stupněm výcviku.

Obr. 45: Prokládání klusu cvalem.Obr. 45: Prokládání klusu cvalem.

Obr. 46: Zkouška: po odepnutí vyvazovacích otěží kůň kluše prostorněji, ale udržuje si uvolnění, vyklenutí a vzpřímení.Obr. 46: Zkouška: po odepnutí vyvazovacích otěží kůň kluše prostorněji, ale udržuje si uvolnění, vyklenutí a vzpřímení.

Obr. 47: Lehký předek a aktivní záď udržují koně v rovnováze, přestože jeho volný krk se natahuje dopředu.Obr. 47: Lehký předek a aktivní záď udržují koně v rovnováze, přestože jeho volný krk se natahuje dopředu.

Obr. 48: Odpočinek v aktivním kroku na konec. Kůň byl na lonži přibližně 45 minut, v práci byl asi 25 minut (prokládané přestávkami) a z toho vyvázaný asi 10 minut. Ideální by bylo pracovat podle pravidel intervalového tréninku, kdy by se vyvázání a energická práce ve shromáždění několikrát prostřídala přestávkou v protaženém klusu asi 6x delší než byla práce.Obr. 48: Odpočinek v aktivním kroku na konec. Kůň byl na lonži přibližně 45 minut, v práci byl asi 25 minut (prokládané přestávkami) a z toho vyvázaný asi 10 minut. Ideální by bylo pracovat podle pravidel intervalového tréninku, kdy by se vyvázání a energická práce ve shromáždění několikrát prostřídala přestávkou v protaženém klusu asi 6x delší než byla práce.

 

 

Předchozí: Zlatá podkova číslo 48: Tradiční i nová
Následující: Metropolitní dostihovou sezonu tento víkend neodstartuje
x

Mohlo by vás zajímat

Jiří Nesvačil jun. čerstvým držitelem zlatého odznaku FEI

Čestný odznak FEI (Mezinárodní jezdecké federace) se uděluje sportovcům, kteří během své sportovní kariéry úspěšně absolvují mistrovství světa, nebo kontinentální mistrovství. Pro získání zlatého odznaku je třeba šest úspěšně dokončených účastí. Reprezentant Jiří Nesvačil jun. získal v letošním roce čestné ocenění Mezinárodní jezdecké federace v disciplíně spřežení, která je náročná ...