Home > Články > Výcvik > seriál Kůň na lonži > Kůň na lonži 6 – První kroky na lonži

Kůň na lonži 6 – První kroky na lonži

 

Na své cestě ke správnému a bezproblémovému lonžování jsme ušli první krůčky – a to doslova: umíme koně vodit! Nyní půjdeme dál.

Abychom od vodění přešli v klidu a pohodě k lonžování, je třeba naučit koně ještě několik „mezikroků“, kterým souhrnně můžeme říkat vyslání koně na kruh okolo člověka. Dosud kůň kopíroval pohyb člověka, nyní se však má naučit, že se bude pohybovat, přestože jeho člověk stojí. Každý kůň je jiný, proto ani zde nebude jednotný postup výcviku, který zde navrhuji.

Obr. 1: „Lonžovací pozice“, která umožní člověku stát na místě a přesto koně udržet v požadovaném pohybu.Obr. 1: „Lonžovací pozice“, která umožní člověku stát na místě a přesto koně udržet v požadovaném pohybu.

1. krok

Jednoho dne zkuste jít podél stěny jízdárny, koně veďte s větším odstupem, vodítko v ruce dál od koně, bičík v ruce blíže ke koni („vodící“ pozice, viz minulý díl). Nyní trochu změníte pozici těla: vtočíte se více ke koni – čelem šikmo k jeho hlavě. Ruce roztáhnete tak, že ruka s vodítkem bude ukazovat dopředu do směru pohybu, ruka s bičíkem k zádi koně („lonžovací“ pozice). Přitom však stále kráčejte stejným směrem (obr. 1). Stěna jízdárny či jakékoli jiné hrazení vám pomohou tím, že koně ohraničují z druhé strany a udržují tak směr pohybu. Váš odstup od koně by měl být takový, abyste měli vodítko stále prověšené a abyste se mohli v případě potřeby dotknout špičkou bičíku zádě nebo lopatky koně. Pokud váš kůň půjde bez výraznější změny tempa a bez změny směru dál, je vše v nejlepším pořádku; vraťte se do původní „vodící“ pozice, zastavte a koně velmi pochvalte. Zopakujte to ještě jednou (párkrát) a ukončete pro dnešní den výcvik; na druhou ruku budete nacvičovat až zítra, aby toho na koně nebylo příliš.

Samozřejmě se mohou vyskytnou nějaké problémy. Například kůň bude trochu zmatený, a zpomalí. V tomto případě slovní pobídka, vaše kroky a popřípadě dotyk bičíku zezadu na záď by pro něho měly být známé signály pro udržení pohybu vpřed. Pokud se začne točit k vám, je třeba se podívat na jeho lopatku, popřípadě udělat krok směrem k ní, slovním povelem, popřípadě dotykem bičíku na bázi krku či lopatku ho poslat od vás (obr. 2). Přitom stále budete udržovat původní tempo i směr. Pokud tyto signály nepomohou, měli byste se vrátit k procvičování vodění koně ve „vodící“ pozici s větším odstupem a obratů okolo předku i zádě z obou stran. Další chyba může pocházet od vás: dávejte pozor, abyste netáhli za vodítko, abyste sami příliš nezpomalovali ani se koně bezděčně nedotýkali.

2. krok

Procvičujte nyní při vodění změny své pozice z „vodící“ na „lonžovací“ a zpět. Na obě ruce, nejdříve podél hrazení, později dál od hrazení, nakonec třeba i na velkém kruhu. Pracujte hlavně v kroku, pokud jste vy i kůň šikovní, můžete vše zkoušet i v klusu, je zde však větší nebezpečí, že nebudete koni stačit a nechtěně ho budete stahovat k sobě. Toho je třeba se vyvarovat.

Obr. 2: Signály pro „odehnání“ koně od sebe. Pohyb těla, pohled i bičík směřují na lopatku koně popřípadě na bázi jeho krku, intenzita signálů bude záležet na charakteru koně i konkrétní situaci, většinou postačí signály mnohem méně nápadné.Obr. 2: Signály pro „odehnání“ koně od sebe. Pohyb těla, pohled i bičík směřují na lopatku koně popřípadě na bázi jeho krku, intenzita signálů bude záležet na charakteru koně i konkrétní situaci, většinou postačí signály mnohem méně nápadné.

3. krok

Pokud jste vše zvládli na jedničku, můžete postoupit dále. V „lonžovací“ pozici vyvedete koně na kruh; ten by neměl být příliš malý ani velký, dejme tomu tak 10 – 15 m v průměru. Provedete to tak, že koně budete svým držením těla i bičíku (popřípadě dotykem zezadu na záď) udržovat ve stejném tempu, zato vy zpomalíte, zkrátíte kroky. Rukou, která drží vodítko, koni ukážete nový směr – do kruhu. Dosáhnete tím napnutí a tah vodítka. Tento signál pro provedení obratu či kruhu „na vás“ by měl kůň už znát (viz minulý díl). Tímto způsobem budete tedy kráčet po kruhu – vy po menším, kůň kolo vás po větším. Opticky vám může pomoct kužel či stojan nebo jiný předmět položený na zemi. Pokud by kůň kruh příliš zmenšoval, pomůžete si tím, že se natočíte více k jeho lopatce, slovem pohybem svého těla ke koni a bičíkem ukazujícím (či dotýkajícím se) na lopatku mu „řeknete“, že má jít dál od vás. Však i to už oba znáte.

Udělejte takto několik kruhů na jednu ruku, vraťte se na stěnu do obvyklé „vodící“ pozice, zastavte, koně velmi pochvalte a opět ukončete pro tento den výcvik. Zítra můžete zkoušet kruhy na druhou ruku – samozřejmě poté, co budete koně obvyklým způsobem vodit a zopakujete si s ním pro dodání sebedůvěry a zlepšení jeho vnímání známé cviky (řádně odměněné!).

4. krok

Tento cvik budete zdokonalovat tím, že vaše krůčky budou stále kratší a kratší (šlapejte skoro na místě), až se úplně zastavíte a koně uvedenými signály udržíte na kruhu kolem sebe. Vy se pouze budete otáčet tak, abyste byli stále čelem šikmo dopředu k jeho hlavě, stát budete na úrovni jeho lopatky. A to už je vlastně základní pozice při lonžování, která koni říká, že má na kruhu okolo člověka udržovat stálé tempo a stálou vzdálenost od lonžujícího.

Obr. 3: Zde má kůň zvětšit kruh, zatímco lonžující zůstane stát uprostřed. Pohled, pohyb i dotek směřují k bázi krku a kůň na to správně reaguje ustoupením předku od člověka.Obr. 3: Zde má kůň zvětšit kruh, zatímco lonžující zůstane stát uprostřed. Pohled, pohyb i dotek směřují k bázi krku a kůň na to správně reaguje ustoupením předku od člověka.

Pokud by se stalo, že kůň má snahu se přiblížit, slovem, pohledem, pohybem nebo dotykem na patřičnou část těla ho přinutíte k ustoupení (obr. 3 a 4); nezapomeňte přitom udržovat koně v pohybu. Zde už to trochu chce nacvičenou šikovnost, protože budete muset během zlomku sekundy měnit pozici svého těla i bičíku. Není to však nic nemožného a po pár lekcích se to naučíte – vy i váš kůň. Nezapomeňte na časté chválení a přestávky během práce, aby měl kůň neustále zpětnou vazbu, že to, co dělá, dělá správně. Musí mít také čas se trochu psychicky vzpamatovat a zapřemýšlet.

Obr. 4. Zde lonžující signalizuje koni bičem, aby uhnul zádí, což může mít dva důvody: buď chce, aby kůň srovnal záď podle předku a šel po linii kruhu ve správné vzdálenosti, nebo vybočením zádě z kruhu přinutí předek koně přiblížit se více k člověku, tedy „po spirále“ kruh zmenšit. Pohled i tělo lonžujícího směřují stále šikmo dopředu a tím koně udržují ve stálém pohybu vpřed.Obr. 4. Zde lonžující signalizuje koni bičem, aby uhnul zádí, což může mít dva důvody: buď chce, aby kůň srovnal záď podle předku a šel po linii kruhu ve správné vzdálenosti, nebo vybočením zádě z kruhu přinutí předek koně přiblížit se více k člověku, tedy „po spirále“ kruh zmenšit. Pohled i tělo lonžujícího směřují stále šikmo dopředu a tím koně udržují ve stálém pohybu vpřed.

5. krok

Další dovedností, kterou byste měli pomalu procvičovat, jsou přechody krok-klus-krok a zastavení-krok-zastavení (obr. 5). Nejdříve je musíte zvládnout při „obvyklém“ vodění, potom při vodění s větším odstupem. Jakmile si je dostatečně procvičíte a kůň reaguje spolehlivě, můžete je zkoušet i při vodění v „lonžovací“ pozici s pomocí hrazení jízdárny (samozřejmě na obě ruce) a po naprostém zvládnutí i ve chvíli, kdy jste koně vyslali na kruh kolem sebe. Jinými slovy, na vaše signály musí kůň vyklusat či opět přejít do kroku, zastavit nebo se rozejít kdekoli, kdykoli, bez ohledu na to, jak je od vás daleko. Neklusejte s koněm dlouho, v tuto chvíli není pravidelný klus vašim cílem – jde vám pouze a jen o poslušnost při přechodech!

Nejpozději v tomto stádiu výcviku bych s koněm přešla do lonžovacího kruhu (či na místo, které bude aspoň provizorně jako lonžovací kruh upravené – tedy ohraničené zvenčí). Je třeba, aby si kůň zvykl na toto poněkud stísněné, či aspoň prostorově omezené prostředí, kde není ani kousek stěny rovné. Koně si připnete ne na vodítko, ale na lonž, do ruky nevezmete tušírku, ale řádný lonžovací bič. První lekce zde budete dělat pouze to, co jste dosud zvládli; tedy od hlazení, ustupování přes vodění podél hrazení až po vysílání koně na menší kruh okolo vás. Ohraničený kruh vám nyní pomůže v dalších dvou dovednostech, které vám v budoucnu usnadní lonžování:

Obr. 5: Zastavení koně z „lonžovací“ pozice. Člověk dá po slovním povelu koni signál bičíkem a viditelně „zabrzdí“ svým tělem, přestože stále jde kupředu, dokud nezastaví kůň.Obr. 5: Zastavení koně z „lonžovací“ pozice. Člověk dá po slovním povelu koni signál bičíkem a viditelně „zabrzdí“ svým tělem, přestože stále jde kupředu, dokud nezastaví kůň.

6. krok

Naučíte koně, který jde okolo vás na menším kruhu, aby kruh za stálého tempa zvětšil až natolik, že bude chodit podél hrazení a vy budete stát nebo chodit po malilinkém kroužku uprostřed.

7. krok

Naučíte koně, kterého vedete podél hrazení, aby zůstal v stálém tempu na tomto velkém kruhu, zatímco vy se budete postupně přesouvat doprostřed, kde zůstanete stát a budete se jen stále natáčet ke koní šikmo čelem. V obou případech nejde o nic jiného, než o vedení koně v „lonžovací pozici“ a v udržování si požadovaného odstupu od sebe tím, že budete kontrolovat svým hlasem, postojem, pohybem či bičem každou část koňského těla. Nespěchejte, nemusí se vám to podařit za jeden den! Jakmile vám kůň neporozumí, nepouštějte se do konfliktů a vraťte se k tomu, co už oba zvládáte. Vy i váš kůň se musíte cítit sebevědomě, abyste mohli v klidu a vzájemné důvěře postupovat k novým cvikům.

8. krok

Jakmile umíte koně vyslat na obvod lonžovacího kruhu a udržet ho tam v pravidelném kroku, můžete s ním zkusit provést přechody. Nejdříve zastavení-krok-zastavení, po zvládnutí také krok-klus-krok. Při prvních pokusech raději nestůjte uprostřed, ale pohybujte se s koněm po menším kruhu. Tak ho budete lépe řídit a budete vlastně jakousi vnitřní „bariérou“, aby se netlačil doprostřed kruhu, tedy k vám.

Pokud si shrneme, co vlastně bychom už měli s koněm umět, pak je to následující:

  • kůň si nechá sáhnout rukou i bičíkem kamkoli na tělo;
  • kůň na tlak (ale tlakem lze rozumět i slovní povel, pohled, držení těla, pohyb, dotyk…) v klidu ustoupí nebo uhne požadovanou částí těla požadovaným směrem;
  • kůň umí chodit na prověšeném vodítku vedle člověka, a to z obou stran, dle signálů hlasem, držením těla, pohybem či bičíkem mění správně a v klidu směr a rychlost, udržuje si požadovaný odstup od člověka;
  • koně lze kdekoli a kdykoli vyslat na kruh okolo sebe, tento kruh lze zvětšit i zmenšit, kůň na něm umí na signály měnit tempo;
  • koně lze v lonžovacím kruhu (= kruhové ohradě) vyslat a udržet v pohybu na obvodu podél hrazení a tam s ním provádět základní přechody, aniž by přitom změnil směr nebo kruh zmenšoval.

Během práce s koněm nikdy nezapomeňte na pravidlo: koně nepřepínat, vždy ho chválit i za sebemenší snahu o vyhovění, vždy mu usnadnit to, co má udělat, a znesnadnit to, co dělat nemá, vždy pracovat s dobrou náladou, v klidu a s jasnou vidinou cíle! Pokud máte pocit, že dnes to „není ono“, pusťte raději koně do výběhu a jděte si s přáteli na kafe nebo pivko. Vyhnete se zbytečným problémům a ve výcviku mnoha krokům zpět.

 

Předchozí: Akcionáři Dostihového spolku schválili navýšení základního kapitálu
Následující: Muž běžel se spuštěnými kalhotami za ženou jedoucí na koni, policie ho chytila
x

Mohlo by vás zajímat

Ondřej Pospíšil: V O2 areně uvidíme jezdce, které známe jen z televize

Již podruhé se na galashow světového parkuru v O2 areně chystá Ondřej Pospíšil s hřebcem Einfachem. Díky zkušenostem z roku 2018 přizpůsobil letošní přípravy a už se nemůže dočkat skvělé atmosféry, kterou si užije jak v pozici jezdce, tak diváka. Parkurový reprezentant Ondřej Pospíšil startoval s desetiletým Einfachem při Prague ...