Home > Zpravodajství > informujeme vás > Kurýr ČJF – červen: Dotace MŠMT 2012, registrace hospodářství, krátce z ČJF

Kurýr ČJF – červen: Dotace MŠMT 2012, registrace hospodářství, krátce z ČJF

DOTACE MŠMT 2012

Již v roce 2011 došlo k významným změnám v žádostech a distribuci státních dotací z MŠMT tělovýchovným jednotám a sportovním klubům. Lze předpokládat, že metodika zůstane zachována i pro rok 2013.
Programy I a II jsou určeny výhradně národním sportovním svazům pro zajištění reprezentace a přípravy talentované mládeže pro reprezentaci.

Ilustrační foto: Lucie HladováIlustrační foto: Lucie Hladová

Prostředky z programu III byly dříve do SK/TJ, sdružených v ČSTV, distribuovány cestou okresních sdružení ČSTV. Zde byly rozdělovány v rámci programu ČSTV „Sportuj s námi“. ČSTV není od roku 2012 příjemcem této dotace a prostředky jsou směřovány přímo na národní sportovní svazy, prostřednictvím kterých mohou SK/TJ o dotaci žádat.

Program IV, který je určen sportovním subjektům, které vlastní nebo dlouhodobě provozují sportovní zařízení. Do roku 2011 byla dotace, jejímž příjemcem byl i ČSTV, rozdělována do SK/TJ cestou okresních sdružení ČSTV. Od roku 2012 jsou příjemcem dotace přímo národní sportovní svazy. Žádosti o poskytnutí této státní dotace pro rok 2012 bylo pro SK/TJ možné uplatnit pouze předložením požadavku příslušnému národnímu sportovnímu svazu. Svazy určily nebo určí rozdělení a zajistí distribuci těchto prostředků ke svým členským SK/TJ, které podaly žádost o příspěvek (s tím, že dotace nemusí být poskytnuta všem SK/TJ, záleží na rozhodnutí orgánů národního sportovního svazu). Pro svazy je to nová agenda a některé si ji zajišťují vlastními silami, některé využijí služeb ČSTV, jeho krajských a okresních pracovišť.

Čtěte také:  Zuzana Zelinková: OH v Tokiu vynechám!

Program V nahrazuje státní příspěvek, poskytovaný do roku 2011 zastřešujícím sportovním organizacím Ministerstvem financí ČR, zprvu jako kompenzace daňových úprav, později jako jediná podpora nahrazující sportu výpadek prostředků z výtěžku SAZKA, a.s. Příjemci této dotace jsou od roku 2012 také pouze národní sportovní svazy a příspěvek je určen na vlastní činnost svazu, popřípadě jeho SK/TJ.

Při využití a vyúčtování státní dotace je vždy nutné přesně dodržet ministerstvem stanovenou metodiku a zákonem daná pravidla pro čerpání prostředků ze státního rozpočtu. Příjemci dotace, ve většině případů tedy národní sportovní svazy, nesou zodpovědnost za správné využití dotace a její náležité vyúčtování MŠMT. K administrativně náročnějším procesům patří například ověřování oprávněnosti příjemce dotace při využití prostředků z Programu IV na údržbu a provoz sportovních zařízení. Nicméně jsou k dispozici návody, s pomocí kterých si pověření pracovníci s celou agendou zpracování dotací dokáží poradit.

Příjemci dotace programu III (Všeobecná sportovní činnost) a programu IV (Údržba a provoz sportovních zařízení) v roce 2012 jsou národní sportovní svazy (NSS), které také na základě rozhodnutí vlastních orgánů provádí rozdělení dotací do SK/TJ, které jeho prostřednictvím žádost podaly (s tím, že dotace nemusí být poskytnuta všem SK/TJ – vždy záleží na rozhodnutí NSS)

 

Registrace hospodářství

Začátkem června proběhlo jednání se zástupci České plemenářské inspekce. Přislíbili součinnost v řešení problematiky registrací hospodářství. Dle platné legislativy ČR (plemenářský zákon) je třeba každé místo, kde je ustájený kůň, evidovat jako hospodářství. Obecně nejen v řadách členů ČJF je tento zákon porušován. Žádáme tedy majitele koní – členy ČJF, aby věnovali zvýšenou pozornost této legislativě. Podrobné informace naleznete na www.cmsch.cz.

Čtěte také:  Divocí koně na Plachtě přispěli k obnově slatinné louky i pestrých porostů na březích rybníka

 

Krátce:
Poslední prověrkou před mistrovstvím Evropy juniorů ve švýcarském Bernu (8. – 15. 7.) je CDIJ a MČR pro tuto kategorii (st. jun.) v Brně, které se koná v těchto dnech. Pokud vydrží zdravotní a sportovní forma všech kvalifikovaných, postaví ČR na ME-J družstvo ve složení: Barbora Dvorníková, Kamila Kotyzová a Barbora Marešová. Vedoucím ekipy byla jmenována MUDr. Helena Žižková

Komise všestrannosti plánuje ve dnech 18. – 19. 8. uspořádat školení pro stylové rozhodčí ve všestrannosti. To se bude konat pod vedením Charly Boesse v Humpolci. Bližší informace přineseme.
Z komise vytrvalosti odstoupila na vlastní žádost Tereza Kucharská – komise kooptovala nového člena pana Pavla Kopeckého.

VV ČJF jmenoval: Ing. Vladimíra Šretra specializovaným rozhodčím pro drezuru, MgA. Ivanu Zichovou národní rozhodčí pro drezuru, Petra Maška národním stavitelem parkurů.

Tyto informace Vám přináší Česká jezdecká federace.Tyto informace Vám přináší Česká jezdecká federace.Předchozí: Něžná jízda: Derby před 40 lety vyhrála žena
Následující: Pardubice budují nové zavlažování
x

Mohlo by vás zajímat

První hříbě narozené v roce 2020 v Národním hřebčíně

Prvním naším narozeným hříbětem v letošním roce je klisnička Regencia – 32. Narodila se v úterý 11. 2. 2020 v hřebčíně Slatiňany. Její matka je desetiletá klisna 519 ROCIANA a otcem je hřebec Siglavi Pakra Montilla XI. Regencia je třetím hříbětem plemenné klisny Rociany (narozeny celkem 3 klisny), v případě ...