Home > Zpravodajství > informujeme vás > Rada ČJF neschválila zvýšení členských poplatků

Rada ČJF neschválila zvýšení členských poplatků

Rada České jezdecké federace (ČJF) na svém zasedání v úterý 25. listopadu 2014 mj. rozhodovala o zvýšení členských příspěvků, aby splňovala podmínky pro poskytnutí státních dotací i v dalších letech. Při jejich současné výši totiž hrozí, že daná vymezení splňovat nebude. Přes uvedené riziko žádný z přednesených návrhů nebyl přijat a příspěvky pro rok 2015 zůstávají stejné, jako v roce 2014.

Jak již bylo uvedeno dříve, na poskytnutí dotace pro nestátní neziskové organizace (NNO) ze státního rozpočtu na rok 2015 se vztahuje totiž několik podstatných vymezení. Jedním z nich je skutečnost, že poskytnutá dotace je finanční podporou sportovní činnosti NNO pro vlastní členskou základnu, od níž jsou vybírány členské příspěvky o doporučené výši minimálně 100 Kč/osoba/rok u mládeže a minimálně 500 Kč/osoba/rok u dospělých. A právě u dospělých tuto podmínku Česká jezdecká federace nesplňuje. „Zatímco pro rok 2015 je hranice pouze doporučená, na následující období, tedy pro žádosti na čerpání dotace v roce 2016, bude dle písemné odpovědi z MŠMT na vznesený dotaz ze strany ČJF již minimální hranice striktně vyžadována,“ upozornila viceprezidentka pro ekonomiku ČJF – Dana Denková. Pro žádosti na rok 2016, které se musí odevzdat do 30. 9. 2015, se přitom poskytují údaje z posledního uzavřeného účetního období, což je rok 2014. A právě to bylo důvodem, proč bylo téma zvýšení členských příspěvků tolik aktuální.

Čtěte také:  Pardubické závodiště získalo silného partnera pro letošní sezónu

Česká unie sportu (ČUS) sice s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) stále vyjednává, aby zvrátila tuto podmínku pro rok 2016, jednání však stále probíhají, a jak sdělila při zasedání Rady ČJF Dana Denková, do dnešního dne nepadlo v tomto směru žádné oficiální rozhodnutí, které by požadovaná kritéria jakkoliv změnilo. „Na tuto skutečnost jsme se ještě dnes ráno dotazovali přímo na ústředním odboru ekonomiky ČUS, a bylo nám odpovězeno, že jednání stále pokračují,“ uvedla Dana Denková.

První návrh změny výše příspěvků byl ze strany Severomoravské oblasti ČJF, aby každý dospělý člen platil 500 Kč za rok, přičemž 100 Kč by šlo na centrálu ČJF a 400 Kč by bylo vráceno zpět na oblast. Výše příspěvků u členů mladších 18 let by se neměnila. Tento návrh nebyl přijat o pouhý jeden hlas, neboť 8 členů Rady ČJF bylo pro, jeden se zdržel hlasování (Alek Pejos z Královéhradecké oblasti) a čtyři byli proti (Václav Drbal ze Středočeské oblasti, Jan Šíma z Karlovarské oblasti, Jiří Mayer z Jihočeské oblasti a Josef Trojanec z Jihomoravské oblasti).

Přijat nebyl ani žádný z dalších tří návrhů, které zahrnovaly různé varianty snížení poplatků za licence, včetně té, kdy by se částka za licenci rovnala dnešní částce za členský příspěvek a výše příspěvku by naopak dosahovala dnešní hranice platby za licenci. Pro tento návrh byli dokonce pouze dva členové Rady ČJF. Navrhováno též bylo, aby veškerý finanční rozdíl z navýšených členských příspěvků se vrátil do oblastí, a ty tak navýšené finanční prostředky mohly zcela investovat do rozvoje jezdeckého sportu v dané oblasti. „Navrhovatelem této upravené varianty byla opět Severomoravská oblast, která by tak získala při současném počtu dospělých členů registrovaných v této oblasti navíc 561.200 Kč. Nutno podotknout, že se jedná o druhou největší oblast ČJF. Tou největší je Středočeská oblast, která by svůj rozpočet navýšila o 895.600 Kč. Naopak nejmenší – Královéhradecká oblast by získala do svého rozpočtu 110.400 Kč,“ konstatovala viceprezidentka pro ekonomiku ČJF – Dana Denková.

Čtěte také:  Zahájení parkurové sezony v Chuchle Areně Praha

V tuto chvíli tak České jezdecké federaci zbývá jen doufat, že se České unii sportu, jejíž je ČJF taktéž členem, podaří podmínku minimální výše členských příspěvků v jakékoliv rovině (doporučené, či povinné) zvrátit. „Snahu České unie sportu ČJF samozřejmě podporovala a nadále bude podporovat. Bohužel se nám však nepodařilo prosadit úpravu, která by i v případě neúspěchu v jednání s MŠMT umožnila ČJF získat i v dalších letech finanční prostředky ze státního rozpočtu převyšující částku 10 milionů korun,“ řekl prezident České jezdecké federace – Jaroslav Pecháček.

ČJF
Chci zde mít svou reklamu
Předchozí: Galavečer ČJF v Národním domě na Vinohradech již za 2 měsíce
Následující: Oprava Kladrub se do konce roku nestihne

Zanechte komentář

x

Mohlo by vás zajímat

Opatření ČJF ohledně viru Covid-19

VV ČJF přijal na svém jednání dne 10.3.2020 následující oficiální opatření v souvislosti s vládním nařízením ohledně viru Covid-19: Česká jezdecká federace v souvislosti s vládním nařízením ohledně viru Covid-19 ze dne 10.3.2020 s okamžitou platností ruší vzdělávací akce pořádané pod hlavičkou ČJF – doškolování funkcionářů a Sportovní centra mládeže ...