Home > systémová sekce > wiki > Skoková abeceda – typy překážek

Skoková abeceda – typy překážek

Odskokovka

Nebo-li odskoková bariéra. Označuje místo odskoku. Někdy se tato kláda (bariéra) pokládá před překážku a nejen koni, ale třeba i začínajícímu jezdci tak ulehčuje určení správného místa odskoku.

Kavalety

Jednou z nejnižších překážek, která asi může být je kavaleta. Ikdyž vypadá, jako velice lehká překážka. Člověk si řekne ležící klacek na zemi, co to je. Ale je velice složité dovést koně k tomu v klidu, udržovat stále stejné tempo a kmih nad nimi a samozřejmě se držet uprostřed! Mají tu výhodu, že se dají různě natáčet a stavět na sebe, takže od ležící klády na zemi se můžeme dostat až na několik centimetru nad zem. (Ale z hlediska bezpečnosti jezdce a koně se nedoporučuje stavět více jak dva křížky na sebe).


A)   SVISLÉ (výškové)

Překážka jakékoliv konstrukce může být svislou překážkou pouze tehdy, jestliže všechny prvky, ze kterých se skládá, jsou umístěny ve stejné svislé rovině na straně odskoku a bez odskokové bariéry, proutěnky, zídky nebo příkopu.

Mezi ně můžeme zařadit například …

křížek

Břevna jsou ve stojanu umístěna ve tvaru písmene X. Na kolbištích se s ním nesetkáme (na pracovištích běžný skok), ale v tréninku je nepostradatelným pomocníkem. Používá se k nácviku nájezdu na střed překážky.                                                                                     

● kolmák

Jedná se o několik břeven ve stojanu nad sebou.

   

B)   ŠÍŘKOVÉ

Šířkovou překážkou je taková překážka, která je postavena způsobem vyžadujícím výkon jak ve skoku do dálky tak i do výšky. Na zadní bariéře šířkové překážky musí být použity FEI( zkratka pro mezinárodní jezdeckou federaci; EDERATION EQUESTRE INTERNATIONALE) schválené bezpečnostní háky. Bezpečnostní háky v případě trojbradlí musí být také na střední barieře. Bezpečnostní háky musí být používány také na opracovišti.

Mezi tyto překážky můžeme zařadit …

oxer

je parkurová překážka skládající se z několika břevny nad sebou v určité vzdálenosti. Za nimi je zpravidla další stojan s břevnem, který je vzdálen stejně tak daleko, jaká je výška přední překážky. (tomu se říká pravý oxer – viz. obrázek.) Někteří si ho pletou s dvojbradlím. Tam je zadní břevno výš, jak přední.

● doublebar (dvojbradlí)

Skok podobný oxeru. Liší se tím, že druhé břevno je výš než první.

● tripple-bar (trojbradlí)

Triple-bar je šířková překážka skládající se z trochu šikmo stupňujících se  bariér. Tuto překážku zdolává kůň jedním  skokem. Existuje varianta  triple-baru  takzvaná pyramida kdy je prví a třetí bariéra ve stejné výšce. Střední bariéra tvoří nejvyšší bod překážky.

zeď

Překážka složená z dřevěných dílců položených na sobe. U koní a jezdců budí respekt. (Aby ne, když není vidět místo doskoku).


voda (vodní příkop)

Vodním příkopem je taková šířková překážka, která není doplněna žádnou překážkou před, nad nebo za vodní hladinou.

Vodní příkop musí mít minimální šířku 250 cm a musí být zapuštěn, je-li jeho skákaná šířka více než 3,20m

vějíř

Z jednoho stojanu vycházejí tři břevna, každé do svého vlastního stojanu.

bulfinč(bedna)

Mezi stojany je postavený val z dřevěných dílů (podobné zdi) do tvaru obráceného U. Nad val lze umístit ještě břevna.

 

Předchozí: Anatomie – postoj končetin
Následující: Popis westernového sedla
x

Mohlo by vás zajímat

Pardubice představily své letošní plány České asociaci steeplechase

V sídle Dostihového spolku a.s. na Pardubickém závodišti se v sobotu sešlo valné shromáždění České asociace steeplechase. Hlavním tématem bylo řešení současného stavu českého překážkového sportu. Pardubický Dostihový spolek připravuje na letošní sezonu několik novinek, které mají pomoct ve stabilizaci ubývajícího počtu startujících koní. Členové asociace tyto nápady ocenili. Dostihový spolek pro ...