Home > Články > PR články > pořádané akce > Unikátní vzdělávací portál Školící cetrum SSCHK

Unikátní vzdělávací portál Školící cetrum SSCHK

Úvod k projektu školícího centra SSCHK 

Svaz soukromých chovatelů koní, o.s. (SSCHK) spustil v rámci vzdělávacího projektu Školící Centrum své nové vzdělávací internetové stránky, zpřístupňující informace a ucelené eKurzy v oblasti chovu a užití koní pro širokou laickou veřejnost, amatérskou a sportovní i odbornou.

Cílem spuštěného vzdělávacího portálu vzdelavani.chov-koni.cz, je poskytnout přístup k odborným informacím široké veřejnosti a tím přispět k postupnému zvyšování kvalifikace a zlepšování praktických dovedností jednotlivých studujících.

Přidaná hodnota obsahu spočívá zejména v uceleném zpracování dané problematiky a bez povšimnutí nesmí zůstat ani forma, zejména pak bohatý obsah v elektronické podobě s množstvím ukázkových videí a fotografií, které jsou výborným doplňkem edice tištěných skript.

Kurzy a veškeré ucelené informace jsou tříděny do tematických okruhů, jako je např. výživa a krmení, veterinární péče či trénink a výcvik koní. Další prémiové kurzy nabízejí komplexní souhrn všech znalostí a dovedností, které jsou potřebné pro majitele koní, chovatele koní, jezdce, trenéry koní i instruktory jezdectví, ošetřovatele a milovníky koní vůbec.


Nové webové stránky jsou svým charakterem elektronickým obchodem,

prostřednictvím kterého je možné objednat odborná skripta, zakoupit přístup k elektronické verzi
kurzů nebo se přihlásit na některý z plánovaných seminářů.

Jak a s kým projekt vznikl

První fáze projektu

Sestavil se tým renomovaných odborníků (viz. sekce O nás), kteří vytvořili ucelené odborné učební texty zahrnující všechny aspekty problematiky chovu a užití koně v 21.století.

Aby vznikl komplexní výstup, byl tým sestaven z odborníků na problematiku výživy a krmení, veterinární péči, základů podkovářství, principů plemenitby, organizaci chovu koní, výcviku a tréninku koně sportovního i dostihového a principů fyziologie zátěže. 

Ve druhé fázi
se na společných pracovních setkáních s odborníky definovaly jednotlivé vývojové fáze koně a jejich charakteristika.

Ve třetí fázi se s každým odborníkem budoucí obsah pečlivě konzultoval individuálně tak, aby byl zasazen do výše vytyčeného konceptu vývojových fází a pracovních pozic a rovněž byl ponechán prostor pro osobní pohled odborníka pro svou specializaci a tím zachován určitý nezaměnitelný prvek textů, které jsou dílem jedinečným pro svůj praktický a odborný obsah i komplexnost.

Učební texty vytváří základní pilíř vzdělávacího programu školícího centra SSCHK a jsou psané na objednávku pro Svaz soukromých chovatelů koní o.s.

Zadání konečné podoby se definoval jako text, který „jasně a prakticky popisuje zacházení s koněm v závislosti na jednotlivých vývojových a růstových fázích koně a také odborného přístupu člověka na pozicích chovatele, ošetřovatele a jezdce“.


Charakteristika vývojových fází koně

1. PLEMENÍK A CHOVNÁ KLISNA: Výběru rodičů předchází určení budoucí užitkovosti a zaměření specializace koně. Poté následuje vhodný výběr rodičů dle jejich genofondu, sportovních a užitkových výsledků vlastních i rodiny, posouzení dílčích charakterových vlastností a exteriéru a rovněž schopnosti předávat tyto vlastnosti na potomstvo.

2. SAJÍCÍ HŘÍBĚ: Po narození je hříbě pod matkou odkázáno na sání mateřského mleziva (v prvních 5 hodinách po narození) a poté mateřského mléka a tím získává důležité a nenahraditelné živiny a stavební složky pro život. Toto období, trvající do doby odstavu hříběte, vyžaduje zvláštní pozornost výživy matky a přikrmování hříběte a dostatek pravidelného pohybu a čistoty prostředí i pravidelnost denního režimu.

3. ODCHOV KONÍ: Po odstavení hříběte nastává období velmi důležité co do organizace práce s koňmi. Organizací se rozumí uzpůsobení pracovních podmínek, prostředí, organizace lidské síly dle dovedností, denní určení organizace práce se zvířaty a zachování pravidelného režimu.

Odchov koní je specifické pro stálý vývoj a růst mladého koně, je nutné také od jednoho roku stáří rozdělovat koně na chovné klisny a hřebce (otázka kastrování) a zajistit potřebnou výživu a pohyb se stálými podmínkami ustájení.

K vývinu a růstu nepochybně patří i kontrola, sledování a posuzování růstu koně a příprava pro jednotlivé chovatelské před-výběry (zkoušky). Dále zacházení a příprava chovných koní z pohledu tří základních rovin (krmení, pohyb a ustájení) zcela jistě určuje úspěšné vykročení potomka

4. VÝCVIK A TRÉNINK KONĚ: S ohledem na plemenný typ se od určitého věku koně postupně začíná se základním výcvikem a tréninkem až po prvky vedoucí k dané specializaci. Se vzrůstajícími tréninkovými požadavky rostou i požadavky organismu na příjem energie, živin a vitamínů důležité dodávat v důsledku stresového zatížení. Rovněž je kladen důraz na odbornost zacházení a postupů práce s mladým koněm a doprovodných opatření bezpečnosti práce.

5. DOSPĚLOST KONĚ: Dospělý kůň již dovršil určité stádium fyzického vývoje, podle druhu práce již lze pozorovat přesun rovnováhy ze předních končetin (přestavěný kůň) na rovnováhu kampanní a postupným tréninkem dle specializace pokračuje cílený přesun k rovnováze na záď.
Dospělost je období maximalizace užitkovosti, resp. výkonu a zatížení. Práce s dospělým koněm určeným pro sport se řídí fyziologickými procesy pro období přípravné, hlavní a odpočinek.


6. STÁŘÍ KONĚ: Křivka
užitkovosti a podávání výkonu je již na sestupu, zacházení se starým koněm je již speciální záchovný management. Schopnosti být trénován, krmen a rozvíjen jsou velmi omezené a záleží již na nalezení vhodného místa pro odpočinek a důstojného dožití zvířete.

Čtvrtá fáze projektu

Projekt školícího centra byl původně zaměřen na vytvoření učebních pomůcek v tištěné podobě. V době pokročilé počítačové technologie a neustálého šíření dostupnosti internetu se v rámci projektu rozhodlo pro vytvoření webové domény školícího centra s obsahem elektronického vzdělávání v podobě e-Kurzů, které staví na odborných textech učebních skript psané týmem odborníků na objednávku Svazu soukromých chovatelů koní o.s.

e-Kurzy jsou jakousi nástavbou učebních textů doplněné o tematické fotografie a především video ukázkami, které mají za cíl popisovanou problematiku přiblížit a prezentovat praktickými postupy.

Předvádějící ve vizuální podobě na videích a fotografiích patří do týmu odborníků sestavený ryze pro realizaci projektu školícího centra.

Rovněž se uskutečnily návštěvy v zahraničí, ze kterých vzešly rovněž video a foto dokumenty obsažené v e-Kurzech.


Přátelská setkání na mezinárodní úrovni spolupráce


* vzdělávacích institucích Equine Collage Ypäjä ve finsku
* University of Guelph v kanadě
* zástupci chovu koní asociace holandského sportovního koně KWPN při chovatelském dni v Ermelu
* špičkového chovatele drezůrních koní pana Andre van Norela z holandska
* světovým olympijským jezdcem Hugh Graham ze stáje KingRidge v kanadě
* skoková jezdkyně Marion Ostmeyer z německa.

Poslání

Rozvoj kulturního prostředí v sektoru koní v ČR vzděláváním a rozvojem znalostí a dovedností zainteresovaných jednotlivců i skupin (podniků).

Vize

Vizí v dlouhodobém pojetí je vytvoření vzdělávací platformy Školícího centra, které zastřešuje odborníky ve specializovaných oblastech zaměřených na chov koní a jejich užití. Smyslem této vzdělávací platformy je sjednotit vzdělávací proces v ČR svou kvalitou a odborností a umožnit široké koňské veřejnosti odborný růst a flexibilní přístup k informacím.

úvodní VIDEOKLIP SSCHK

{AUP::RAFFLE=1} 

Následující: HAYGAIN – konečně seno bez prachu a plísní !
x

Mohlo by vás zajímat

Aleš Opatrný: Na GC Prague PlayOffs budu opět v roli jezdce i trenéra

Jedním z českých jezdců, kteří budou startovat od 21. do 24. listopadu při galashow světového parkuru GC Prague PlayOffs, je úřadující mistr České republiky Aleš Opatrný. Pozvánky do O2 areny získal dokonce dvě. O využití té druhé měl hned jasno. Osminásobný mistr České republiky v parkurovém skákání Aleš Opatrný právě ...