Home > Zpravodajství > informujeme vás > V národním hřebčíně Kladruby nad Labem se v sobotu konal 4. ročník Dne starokladrubského koně

V národním hřebčíně Kladruby nad Labem se v sobotu konal 4. ročník Dne starokladrubského koně

V sobotu 25. května 2019 se v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem uskutečnil 4. ročník Dne starokladrubského koně. Program letošního ročníku se nesl ve znamení oslav 440 let od vydání dekretu císařem Rudolfem II., kterým udělil kladrubskému hřebčínu statut císařského dvorního hřebčína. Již tradičně se tento den stal oslavou výjimečného plemene, starokladrubského koně, jeho domovského hřebčína, ale také po staletí neměnných činností, které k původnímu dvornímu hřebčínu patří. 

V rámci Dne starokladrubského koně připravili zaměstnanci Národního hřebčína Kladruby nad Labem pro návštěvníky celou řadu vystoupení a prezentací. Celodenní program byl zahájen chovatelskou ukázkou starokladrubských koní, na niž navázal příjezd císaře Rudolfa II. spolu s hraběnkou Kateřinou Stradovou ve slavnostní zápřeži.  Hlavní program letošního ročníku Dne starokladrubského koně obsahoval celkem 15 bodů programu, do kterých se zapojilo téměř šest desítek koní. Prezentovány byly ukázky zápřeže, jezdecká čtverylka 28 koní, kočárový rej, voltiž nebo předvedení stáda starokladrubských bílých klisen s hříbaty. Nechyběly ani vystoupení hostů ze zemských hřebčinců v Písku a v Tlumačově s ukázkami skokové čtverylky, nebo pushballu (koňského fotbalu) v provedení studentů Střední školy chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem. Ze zahraničí se tentokrát představili koně a jezdci ze slovenského Národného žrebčína Topoľčianky. Mezi vzácnými hosty, kteří sledovali tuto slavnost, nechyběl dánský královský podkoní Niels Randløv, který i osobně vystoupil při slavnostním zahájení.

Vrcholem hlavního programu Dne starokladrubského koně bylo vystoupení 11 čtyřspřeží, celkem tedy 44 starokladrubských koní, každý kůň tak vyjadřoval jedno desetiletí historie od založení dvorního hřebčína. Celé číslo pak bylo doprovázeno skladbou Vltava z cyklu symfonických básní Má vlast od Bedřicha Smetany. „Jsme pravděpodobně jediný hřebčín na světě, který je schopen pouze se svými koňmi a se svými pracovníky předvést takový počet čtyřspřeží. Je nutné za to našim zaměstnancům složit poklonu,“ řekl k tomuto závěrečnému bodu hlavního programu ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem Jiří Machek.

Čtěte také:  Historický moment pro jezdecký sport! Účast na OK v Tokiu má jasnou český skokový tým

V rámci Dne starokladrubského koně bylo připraveno také mnoho doprovodných akcí. Jmenujme např. zpřístupnění Císařské jízdárny s výstavou obrazů Ludvíka Vacátka ze sbírek národního hřebčína a Národního zemědělského muzea. Prezentaci nově restaurované zlaté karosy arcibiskupství pražského z 1. třetiny 18. století, která je jako novinka letos zařazena do expozice kočárů. 

V průběhu dne byly také pokřtěny dvě publikace, které vznikly za přispění Národního hřebčína Kladruby nad Labem. Jedná se o publikaci Dalibora Gregora „Starokladrubští koně ve světě“ a knihu „Koně v životě a obrazech malíře Ludvíka Vacátka“, jejímž autorem je Petr Kmošek a vydalo ji Národní zemědělské muzeum. 
Národní hřebčín zároveň pozval své návštěvníky na výstavu „Krásná krajina kočárových koní“, jejímž cílem je představit návštěvníkům poutavou formou jedinečnost krajiny hřebčína v Kladrubech nad Labem, kterou utvářely potřeby chovu a výcviku kočárových koní. Výstava bude v prostorách kladrubského zámku návštěvníkům k dispozici až do 31. října 2019. 

Po skončení hlavního programu pokračoval Den starokladrubského koně varhanním koncertem v kostele sv. Václava a Leopolda, při němž byla přednesena díla českých i světových autorů. Na koncert pak navazovala netradiční komentovaná prohlídka zámeckých interiérů a kaple Povýšení sv. Kříže v rámci celorepublikové Muzejní noci. 

Záštitu nad Dnem starokladrubského koně převzali ministr zemědělství Miroslav Toman, ministr kultury Antonín Staněk a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

„Jsme velice rádi, že se návštěvníkům letošní Den starokladrubského koně líbil. Svědčí o tom i fakt, že návštěvnost Dne starokladrubského koně si udržuje stabilně vysokou návštěvnost. V letošním roce k nám zavítaly celkem tři tisícovky milovníků starokladrubských koní,“ řekl na závěr Jiří Machek.

Čtěte také:  V Napajedlech se radují z prvního letošního hříběte

Tisková zpráva NHK

Foto: Magdaléna Straková b

Den starokladrubského koně Kladruby nad Labem Národní hřebčín Národní hřebčín Kladruby nad Labem s.p.o. starokladrubský kůň
Předchozí: Jan Štětina vítězem parkurové Velké ceny Prahy. ČSP dál vede Chýle
Následující: Poslední příležitost. Sleva na vstupenky na Velkou pardubickou a Koně v akci končí

Zanechte komentář

x

Mohlo by vás zajímat

Zimní království starokladrubských koní

Již tradiční akce Zimní království starokladrubských koní se uskuteční ve dnech 26. a 27. prosince v Národním hřebčíně – ve stájích v Kladrubech nad Labem a také Slatiňanech. Během Zimního království starokladrubských koní budete mít jedinečnou příležitost setkat se naživo s klisnou Emilkou, kterou znáte z knih „Kladrubáčci, aneb vyprávění starokladrubského hříběte“ ...