Home > Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

Jakékoliv komerční užívání doménového jména distanc.cz(dále jen DOMJ), včetně všech v něm obsažených e-mailových adres je bez prokazatelného souhlasu vlastníka domény zakázáno v plném rozsahu stanoveném zákonem č. 480/2004 Sb.
V případě výše uvedeného komerčního využití bez prokazatelného souhlasu vlastníka domény je toto zpoplatněno částkou 500,- Kč (bez DPH) za každé jednotlivé komerční užití, či zaslání obchodního sdělení.

Komerční užití výše uvedeného DOMJ, či obchodní sdělení zaslané bez prokazatelného souhlasu vlastníka doménového jména naplňuje podstatu obchodního aktu „Pronájmu reklamního prostoru v doménovém jméně“ a jako takový je zpoplatňován, jak výše uvedeno.

V případě potřeby získání souhlasu k bezplatnému užívání doménového jména ke komerčním účelům a k zasílání obchodních sdělení do emailů domény „distanc.cz“ nás kontaktujte na emailu: info(zavináč)mihali(tečka)cz

Komerčním užitím DOMJ, či zasláním obchodního sdělení do zóny DOMJ souhlasíte s výše uvedenými „Základními všeobecnými podmínkami“