Home > Články > zajímavosti > Význam a využití koní včera a dnes

Význam a využití koní včera a dnes

K domestikaci koně došlo 4 000 l př. n. l. v Asii. Nejprve měl kůň roli kořisti. Již v pravěku byli člověkem loveni za účelem získání potravy. K domestikaci ve své podstatě došlo z důvodu uchování čerstvé potravy.  Jak se kůň vžíval do lidského světa, čím člověku posloužil a čím slouží dnes?

 

 

 

 

Později člověk ve zvířeti objevil sílu, kterou se naučil využívat. Koně se tak využívali nejen k tahu, ale také k nošení břemen.  Na hřbet se mimo zboží následně vyhoupl i člověk a tím mu tak bylo umožněno dopravit se do různých vzdáleností. Nejprve v Asii se kůň stal součástí lidstva. Někteří panovníci se dokonce nechávali pohřbít se svým koněm.

V době prvních válek byl kůň také ihned využit. Procházel speciálním výcvikem, aby si přivykl na atmosféru bitevního pole. S tímto využitím dále souvisel s chovem jednotlivých plemen. Ve středověku docházelo k vyšším ztrátám v rámci bitev. Největší úbytek nastal v 1. a 2. Světové válce. Zvíře dobyvatelů. Koně byli převáženi v podpalubí, domorodci se jich často báli, protože to bylo neznámé zvíře. Koně, kteří dobyvatelům utekli, se stali předky mustangů.

Zvíře pro sport. První využití koně pro zábavu nastalo již ve středověku, kde se soutěžilo s válečnými vozy na hipodromech nebo se jezdily dostihy (pořádání štvanic). Koně byli zapřažení do kvadrigy (čtyři koně vedle sebe) či trigy (tři koně vedle sebe). Další význam koně pro sport byl zaznamenán mnohem později.

Jak to vypadá se současnou užitkovostí koní?

Koně v současné době využíváme hlavně pro zábavu (sport, rekreace…) další jeho uplatnění i když nyní po málu je v zemědělství a lesnictví, tedy jedná se o pracovní využití pro potažní práce. Zde je využíváno zhruba 1 500 až 2 500 koní.

Masná užitkovost – Rusko ročně kolem cca 1 mil. koní, Francie cca 220 000koní.

Mléčná užitkovost – Průměrná denní užitkovost je 10 l/den, kvalitou je mléko podobné lidskému a kozímu mléku. (albuminy hl. bílkoviny).

Dále se také využívá kůže, srst, žíně a hnůj.

Předchozí: Pozvánky na víkend
Následující: O víkendu národní všestrannost
x

Mohlo by vás zajímat

V Poslanecké sněmovně začala výstava Návrat divokých koní

Velkoformátové fotografie pětice autorů divoké přírody se v pondělí 18. listopadu odpoledne představily na slavnostní vernisáži výstavy Návrat divokých koní ve dvou patrech atria Poslanecké sněmovny. Snímky zachycují divoké koně, ale i zubry a pratury, z rezervace ve středočeských Milovicích. Záštitu nad výstavou převzal předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček a poslanec ...