Home > systémová sekce > wiki > Zkouška základního výcviku jezdce – co a jak

Zkouška základního výcviku jezdce – co a jak

ZZVJ je zkouška, která se skládá proto, aby vám mohla být vydána licence podle typu vykonané zkoušky. Bez licence nemůžete oficielně závodit, vyučovat ani trénovat atd. Takže licenci potřebuje jen ten, kdo chce závodně jezdit a nemusí ji mít ten, kdo se chce jen na koni vozit. Kdo nemá licenci, může závodit na Hobby závodech, veřejných trenincích, srandamačích. Bez licence se nemůžete účastnit závodů pořádaných Českou jezdeckou federací (ČJF).Takže, kdo chce závodit, musí mít licenci a tu dostane, jen když složí zkoušku.

Důležité pokyny:

Uchazeč, který chce skládat ZZVJ musí být členem jezdeckého klubu nebo stáje, která je vedená pod ČJF.

Zkoušku uchazeč provádí v předepsaném jezdeckém oblečení, které je přesně popsáno v Pravidlech soutěží ČJF. V tomto jezdeckém oblečení se pak startuje na závodech.

Kůň na kterém budete skládat zkoušku by měl mít ,,licenci koně,,. Musí ji mít každý kůň který startuje na závodech.

 

Jak vlastně zkouška probíhá?

Na začátku zkoušky jsou účastníci seznámeni s rozhodčími, kteří jim vysvětlí průběh zkoušek a časový plán a vylosuje se drezurní úloha. Poté si účastníci vylosují čísla v jakém pořadí pojedou a pak většinou polovina jde dělat teoretickou část – testy, a druhá polovina jde na drezúru, po které většinou bezprostředně následuje odsedlání a předvedení koně. Pak se účastníci vystřídají. Nebo jdou všichni na drezuru ve vylosovaném pořadí, hned po drezuře následuje předvedení koně a jezdec jde na testy a po skončení těchto částí zkoušky se většinou udělá přestávka a po ní se odjezdí skoková část –  parkur se většinou jede v obráceném vylosovaném pořadí. Pak jdou rozhodčí počítat výsledky a účastníci mezitím trpí bolením břicha z nervozity jak to asi dopadne. Poté je rozhodčími zhodnocena úroveň zkoušek a zejména připravenost (nepřipravenost) jezdců a koní a následuje vyhlášení výsledků zkoušek a buď pláč nebo radost účastníků.

Existuje celá řada licencí (trenérská, stavitel parkur aj.) ale mi se zde budeme věnovat všeobecné licenci pro jezdce.

 

ZKOUŠKA ZÁKLADNÍHO VÝCVIKU JEZDCE (ZZVJ) – všeobecná licence

Česká jezdecká federace stanovuje následující podmínky k získání jezdecké licence.

1) Uchazeč musí dovršit v daném roce věk minimálně 12 let.

2) Uchazeč musí prokázat složením praktické zkoušky dovednost v jízdě na koni

– vodění a předvádění koně

– drezurní úloha – národní úloha č.Z1 nebo Z2

– překonání parkuru ve výšce 70 – 90 cm s 1 distancí , 1 kombinací, přechod do klusu a skákání kavalet z klusu

3) Uchazeč musí prokázat základní teoretické znalosti z :

– anatomie a fyziologie koně

– napájení, krmení, ošetřování a kování

– úrazy a nemoci koní

– základní zdravotní ošetření

– ústroj jezdců, postroj koní

– bezpečnost jezdce a základní první pomoc

– disciplíny jezdeckého sportu

– základní znalost pravidel

Svoje znalosti prokáže uchazeč formou testu – 35 otázek, 45 minut

4) Minimální počet uchazečů je 6, maximální počet je 20.

5) Zápisné ke zkoušce (i opakované) je 500,-Kč, je příjmem pořádající oblasti ČJF a nevrací se.

6) Přihláška ke zkouškám musí být podepsána trenérem nebo cvičitelem s platnou licencí,který je  garantem připravenosti uchazeče k ZZVJ.

 

Opravné zkoušky:

– Jezdec, který neuspěje u zkoušek jak z praktické, tak i teoretické části, opakuje celou zkoušku nejdříve za 6 měsíců .

– Jezdec,který neuspěje u zkoušek v praktické části (drezura nebo parkur nebo oboje), opakuje celou praktickou část

   nejdříve za 6 měsíců.

– Jezdec, který neuspěje v teoretické části (testu), opakuje zkoušku jen z teorie nejdříve za 1 měsíc.

– Opravnou zkoušku musí jezdec vykonat nejpozději do 2 let.

 

Hodnocení zkoušky základního výcviku:

 V drezúře jsou hodnoceni uchazeči v základních chodech – krok,klus,cval,provedení kruhu,srovnání koně a zastavení.  Základním hodnocením je sed a vliv jezdce.

Ve skoku na parkuru je základním kritériem hodnocení – rovnováha, styl jezdce.

 V teoretické zkoušce základní znalosti formou testu – minimálně 30 správných odpovědí z 35 otázek = splnil.

Jednotlivé části zkoušky jsou hodnoceny výrokem komise – splnil / nesplnil.

Pro hodnocení praktických částí zkoušky nejsou uplatňována ustanovení pravidel jezdeckého sportu.

Na závěr zkoušek proběhne vyhodnocení uchazečů. Po ukončení zkoušek vypracuje komise „Protokol o zkouškách“ pro příslušný oblastní výbor a sekretariát ČJF. Na jeho základě bude účastníkům zkoušek, kteří splnili, vydána „Licence jezdce“.

Velmi důležité a rozhodčí za to penalizují je to, aby kůň i jezdec působili jako harmonická dvojice, aby byli čistí, upravení, nablýskaní…a všechny úlohy by měl jezdec provádět s úsměvem, nadhledem a jakoby lehce. Na všechny otázky rozhodčích by se mělo odpovídat nahlas, jasně a srozumitelně, aby bylo vidět vaše sebevědomí a že nemáte strach, všechno umíte a že jste hrdí na to, že můžete skládat zkoušky. Mělo by být vidět, že je to jezdec, kdo ovládá a řídí koně a ne naopak.

 

Směrnice pro zkoušku základního výcviku jezdce:

Zkoušky základního výcviku se mohou provádět v jezdeckých areálech, které mohou zajistit následující podmínky:

– halu nebo prostor pro přezkoušení jezdeckých schopností kandidátů v drezuře (drezurní obdélník20x40m)

– halu nebo prostor pro přezkoušení jezdeckých schopností kandidátů po stránce skokové

– ustájení pro koně kandidátů zkoušek

– obsluhu pro stavbu překážek

– místnost pro vypracování testů

– prostor pro vodění a předvádění koně

 

Pomůcky potřebné při zkouškách:

1. Každý kandidát si musí:

– zajistit koně, se kterým bude provádět zkoušku (může být jiný pro drezúru a pro parkur, na jednom koni se mohou vystřídat max.2 jezdci)

– zajistit vlastního čtenáře úlohy

– přinést psací potřeby

– přinést kompletní jezdeckou výstroj a kůň bude postrojen dle skokových pravidel jezdeckého sportu čl.256 a čl.257

2. Pořadatel zajistí:

– startovní čísla 1-20

– překážkový materiál pro předepsaný parkur

– drezurní obdélník 20x40m

– tiskopisy pro hodnocení kandidátů zkoušek

 

Při zkouškách jsou potřeba nejméně 3 zkoušející komisaři:

– hlavní komisař, který kontroluje a zabezpečuje správné dodržování časového rozvrhu, na začátku provede instruktáž kandidátů, provede vyhodnocení testu a na závěr zkoušek provede celkové vyhodnocení

– další dva zkoušející komisaři hodnotí drezurní a skokovou zkoušku

– hlavního komisaře a ostatní komisaře vybere oblastní výbor ze seznamu komisařů ČJF; vyloučeni jsou zkoušející, kteří mají u zkoušek kandidáty z vlastního klubu nebo příbuzné, nebo je popřípadě trénují

 

 Poučení:

“ Pokud si myslíš, že složením zkoušky vše končí, je to jen tvá pouhá iluze. Bylo Ti povoleno mezi jezdce vstoupit, ale být jezdcem se musíš pořádně naučit! „

{jcomments off}

Předchozí: Popis westernového sedla
Následující: Zkouška základního výcviku jezdce – předvedení koně
x

Mohlo by vás zajímat

První hříbě narozené v roce 2020 v Národním hřebčíně

Prvním naším narozeným hříbětem v letošním roce je klisnička Regencia – 32. Narodila se v úterý 11. 2. 2020 v hřebčíně Slatiňany. Její matka je desetiletá klisna 519 ROCIANA a otcem je hřebec Siglavi Pakra Montilla XI. Regencia je třetím hříbětem plemenné klisny Rociany (narozeny celkem 3 klisny), v případě ...