Home > Články > Zdraví > Zdraví-nemoci-ošetřování > Zlozvyky koní – tkalcování

Zlozvyky koní – tkalcování

Vyhrajte 300 Grošů, v článku je umístěná tombola. Přihlašte se do tomboly a vyhrajte.


Tkalcování je jedním z nejčastějších projevů zlozvyků u koní.

Přesná definice zní:

Tkalcování je náhradní zvyková činnost, při které stojí kůň s mírně nebo důkladně rozkročenými hrudními končetinami, přičemž hlava a krk, eventuálně přední část trupu se kolébá z jedné strany na druhou, přenášejíc hmotnost těla z jedné končetiny na druhou.

(zdroj: Velká etologie koní, M.Duruttya)

Dle dostupné literatury a provedených výzkumů tvoří průměrná doba věnovaná tkalcování 3-8 hodin v rámci 24hodinového cyklu. Jsou zde však velké individuální rozdíly. Co se týče vlivu denní doby na tuto nectnost, nejčastěji byla zaznamenána od 8-13.hod. a od 15.-19.30hod. Nižší frekvence výskytu byla vypozorována v nočních hodinách a také v období provozního denního klidu (13.-15.00hod.)

Příčiny zahájení tkalcování jsou různé (např. vyřazení z dostihového provozu, odstavení hříběte, zařazení do tréninku, změna majitele – ošetřovatele, změna chovných podmínek a další… ), avšak projev tkalcování je ve značné míře vázán na podmínky životního prostředí a podmínky odchovu koní a to s důrazem na denní režim popřípadě typ ustájení. Přemístěním tkalcujících koní na pastvu se tento projev snižuje a naopak. Z některých výzkumů však vyplývá, že tkalcování bylo zaznamenáno i u nedomestikovaných, volně žijících koní.

Otázkou dědičnosti tohoto nešvaru se zabývalo několik studií a během jejich výzkumu se ukázalo, že v „zatížených“ rodinách je podíl výskytu tkalcování až 37,5%. Výzkumy však říkají, že spíše než zodpovědnost genů za tuto dispozici je častějším vysvětlení přecitlivělost organismu na různé podněty. Výsledky výzkumu také zcela vyloučily, že by se projev tkalcování mohl přenášet napodobováním matek hříbaty.

Míra negativních dopadů  se dle názorů odborníků různí. Někteří poukazují na možnost rozbíhavého postoje hrudních končetin, poškozování vazů, šlach, kopyt či kloubů, nepravidelnost chodů, či sníženou výkonost jedinců z důvodu absence oddechu. Jiní naopak konstatují, že tyto závěry nejsou podloženy.

Způsoby zabránění nebo alespoň znepříjemnění či léčby tohoto nešvaru je několik, ale i zde se názory rozchází. Jednou z tradičních metod je fixace (spoutání) předních končetin, díky čemuž se zamezí rozkročení hrudních končetin, které je nevyhnutelné k realizaci tkalcování. Další metodou je omezení pohybu a to uvázáním zvířete na co možná nejkratší délku vazáku. Tato metoda se však v dnešním světě etologie posouvá do pozadí. Efektivnějším řešením je zavěšení dřevěného závaží na ohlávku, kdy kůň svůj zlozvyk nemůže realizovat kývavým pohybem do stran a předčasně tak tuto činnost ukončí. Nejefektivnější však zřejmě bude změna tělesné aktivity koně tzn. přiměřená práce a pohyb střídající se s klidovým obdobím, pohyb s ostatními členy stáda v ohradě, , eliminace pocitu nudy a izolace.

Při počátečních projevech tkalcování lze toto chování potlačit na rozdíl od již pevně zakořeněného zlozvyku, kdy je jeho eliminace obtížná, ne-li nemožná. Nejdůležitější tedy je zajistit koni dostatečné sociální kontakty, jak  ve stádě, tak při péče o koně po práci, bez zjevného spěchu. Navodíme tak pocit uvolnění a uklidnění, který je tak důležitý pro psychiku a vyrovnanost koně. Není na škodu pořídit koni nějaký typ hračky např. balón nebo pokud je sám, tak společníka, který mu do jisté míry nahradí chybějící stádo. Milým společníkem ke koni může být ovečka, ale i koza.


 

 

Přihlašte se do tomboly a vyhrajte 300 Grošů.
Přihlášení do tomboly je zdarma ( 0 Grošů)
Přihlásit se lze pouze 1x
Losování vítěze proběhne 22.05.2011 v 17:10 hod.

{AUP::RAFFLE=3}

Předchozí: Záchrana koně z přepravníku po havárii u Valašského Meziříčí
Následující: Pokroková doba a její náročný divák
x

Mohlo by vás zajímat

Ondřej Zvára: V O2 areně není jednoduché udržet soustředěnost koní

Parkurový reprezentant Ondřej Zvára stejně jako v loňském roce chystá se dvěma koňmi na Global Champions Prague PlayOffs do pražské O2 areny. Kromě vlastních startů se těší i na to, že bude opět sledovat finálové parkury družstev. Ondřej Zvára patří do tzv. A-kádru české parkurové reprezentace. Během galashow světového parkuru ...